• 5 goda anledningar till att spara ditt barns stamceller

  • Stamceller är värdefulla eftersom de är kroppens byggstenar
  • Stamceller används för att behandla allvarliga sjukdomar
  • Stamceller förkortar kristisk väntetid
  • Stamceller matchar med 25% sannolikhet perfekt mellan syskon
  • Stamceller kan komma att revolutionera framtidens behandlingar
 • Vita 34 är en av världens tio ledande navelsträngsbanker!

  BioInformant har utsett Vita 34 till en av de tio mest inflytelserika och innovativa navelsträngsbankerna i världen.

  Läs mer här!

Spara ditt barns stamceller hos Vita 34

Vad är stamceller?

En vuxen människa består av ca. 100 000 000 000 000 (100 biljoner) celler och alla härstammar från en enda cell – nämligen den befruktade äggcellen. Ur denna utvecklas en hel människa på endast nio månader.

Stamceller i sitt allra tidigaste stadie är alltså livets byggstenar, vilket innebär att de kan kopiera sig själva och har potential att utveckla sig till vilka som helst av kroppens celler.

Kroppen använder också andra typer av stamceller under hela livet för uppbyggnad, regenerering och reparation. Stamcellernas förmåga att dela sig avtar dock ju äldre man blir.

Lyckligtvis är stamcellerna från navelsträngen fortfarande unga när vi uppsamlar dem. Det är därför stamceller från navelsträngen kan ha ytterligare fördelar jämfört med andra stamcellskällor.

 

Vad är navelsträngsblod?

I ditt nyfödda barns blodomlopp finns miljoner stamceller. När ditt barn är fött finns det fortfarande stamcellsrikt blod kvar i navelsträngen. Det värdefulla blodet kan uppsamlas från den avklippta navelsträngen, vilket är enkelt, smärtfritt och utan risk för både mamma och barn. De kan sparas i årtionden i flytande kväve, ditt barns stamceller åldras då inte, utan bibehåller alla fördelar och egenskaper.                      

 

Vad är navelsträngsvävnad?

Navelsträngen är bokstavligen en livsviktigt band mellan mamma och barn. Den förser det ofödda barnet med syre och näring, dessutom transporterar den bort metaboliska nedbrytningsprodukter och koldioxid. För att navelsträngen ska kunna fylla sin uppgift har naturen tänkt ut en genial konstruktion genom att skydda navelsträngens blodkärl med en gelliknande vävnad. Navelsträngsvävnad innehåller särskilt många mesenkymala stamceller, som bland annat kan bilda bindväv, ben, brosk, muskler och senor.

 

Utmärkande för stamceller från navelsträngsblod

 • Stamceller från navelsträngsblod är unika

  Stamceller är lika unika som ett fingeravtryck och så individuella som personligheten.

 • Stamceller från navelsträngsblod är unga

  Stamceller från ett nyfött barn är inte påverkade av ålder eller miljö. De är opåverkade, vitala och delbara.

 • Stamceller från navelsträngsblod är flexibla

  Stamceller från navelsträngsblod är speciellt flexibla, genom sin differentieringspotential kan de utvecklas till olika typer av celler.

Spara ditt barns stamceller

Vi på Vita 34 är själva föräldrar. Vi vill våra barn det allra bästa. Vi vill se dem lyckliga och friska. Därför tar vi hand om livets fundament – barnets stamceller.

Det är en enastående möjlighet att uppsamla och spara ditt barns stamceller vid förlossningen. Vita 34 har omfattande screenings- och säkerhetsprocedurer. Vår långa erfarenhet ger dig en hög kvalitet och extra säkerhet.  

Varför skall man spara stamceller hos Vita 34?

 • 145.000Stamcellsdepåer

  Över 145.000 stamcellsprover är frysförvarade hos Vita 34. I en biologisk dvala förblir cellerna unga och vitala.

 • 30Behandlingar

  Stamceller som sparats hos Vita 34, har redan använts 30 gånger i förbindelse med medicinska behandlingar.

 • 10Världens bästa navelsträngsbank

  Vita 34 tillhör en av världens 10 mest inflytelserika och innovativa navelsträngsbanker.

Stamcellernas potential och användningsmöjligheter

Applikationer hos Vita 34

Förberedelser inför transplantation av stamceller kräver mycket kunskap och erfarenhet. Med redan 30 behandlingar för transplantationer, som sparats hos Vita 34, kan vi dokumentera stamcellsprovens praktiska användning. Vi har därför byggt upp ett enastående mobilt stamcellstransplantationsteam för Europa.

Stamceller som sparats hos Vita 34 har redan transplanterats framgångsrikt. De har använts för behandling av cancer (leukemi och neuroblastom), vid blodbildningsstörningar (aplastisk anemi eller beta-sickelcellsanemi), vid immundefekter (SCID eller Wiskott-Aldrich-syndrom), vid hjärnskador hos små barn och barn-typ-1-diabetes.

Forskning hos Vita 34

Vita 34 har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning, som arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning.

Målet för vårt arbete är att ytterligare förbättra kvalitén på våra stamcellspreparat. Vi vill också ständigt öka användningsmöjligheterna för stamceller, navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Experter är överens om att inom framtidens medicin kommer behandling med stamceller att vara en fast förankrad behandlingsform. I samarbete med ledande universitet och forskningsinstitutioner utforskar Vita 34 nya behandlingsmöjligheter för stroke, hjärtinfarkt, sjukdomar i blodbildningsorganen och diabetes typ 1. Inom grundforskningen samarbetar vi exempelvis med medicinska universitetet i Hannover, för att ta fram ett förfarande att utvinna inducerade pluripotenta navelsträngsstamceller.

Regenerativ medicin

Ledande forskare utgår från att var sjunde människa inom den närmaste framtiden kommer att behöva behandling med stamceller någon gång under sin livstid. Orsaker till detta är att människor blir allt äldre och att allt fler människor exempelvis utvecklar cancer och diabetes.

Forskare inom regenerativ medicin arbetar med unga och vitala stamceller för reparation av celler, vävnad och organ, som skadats av sjukdomar eller olycksfall. Intensiv forskning bedrivs inom området terapeutisk användning av levande celler och framodlad vävnad, för att utveckla nya former av medicinska behandlingar. Ett långsiktigt mål för den regenerativa medicinen är in vitro odling och transplantation av hela organ. Särskilt intressant i detta sammanhang är vuxna inducerade pluripotenta stamceller, då de kan differentiera sig till olika typer av vävnad. Redan i dag kan nya broskceller injiceras i skadade leder eller förslitna diskar för att sätta igång reparations- och regenerationsprocesserna.

 • Det lugnar mig att veta att vi kan få tillgång till våra barns unga och opåverkade stamceller, om behovet en dag skulle uppstå."

  Dagmar ThielMormor till Paula (det första barnet som sparat stamceller hos Vita 34)

Vi har 20 års erfarenhet av att spara stamceller från navelsträngen

Vi är specialister på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad till medicinska föremål, samt framställning av stamcellstransplantat från navelsträngsblod.

Uppsamling av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad sker i samband med förlossningen av Vita 34´s vårdpersonal. Det värdefulla blodet uppsamlas i en speciell blodpåse efter att navelsträngen klippts av och är riskfritt och utan smärta för mamma och barn. Därefter transporteras det värdefulla provet från förlossningen till Vita 34´s laboratorium i Leipzig, Tyskland. Under hela transporten ligger navelsträngsblodet i säkert förvar i vårt förlossningspaket.

I Leipzig tar våra experter på laboratoriet hand om stamcellerna på ett säkert sätt. Provet genomgår ett flertal tester och provtagningar innan de nedfryses i våra kryotankar. Väl nedfrysta i ca -180 °C förblir stamcellerna intakta, eftersom alla åldringsprocesser i cellerna stannar av. På så sätt bibehåller stamcellerna sina biologiska egenskaper, dvs. medan barnet växer upp förblir stamcellerna unga och opåverkade. Flera vetenskapliga studier har entydigt visat att stamceller som varit frysta i årtionden, är fullt användbara efter upptining. De delar sig och kan ingå i kroppens reparationsmekanismer. Stamcellerna står därför till förfogande under ett helt människoliv. Det kan snabbt tinas upp och användas, om ett behov skulle uppstå.

Vita 34 har ett eget team av stamcellsspecialister. Vi är en erfaren stamcellsbank som arbetar under stränga europeiska medicinska krav. Vita 34 implementerar konsekvent kraven i GMP-vägledningen. GMP står för Good Manufacturing Practice, eller på svenska: God tillverkningssed. Vår egna avdelning för  “Kvalitetssäkring” övervakar alla steg och processer i vårt ultramoderna sterila laboratorium och i våra förvaringstankar.

På universitetssjukhus världen över pågår det just nu mer än 4400 vetenskapliga försök med stamceller. För varje dag som går blir läkare och forskare bättre på att behandla nya sjukdomar med stamceller. Det finns därför goda grunder att tro, att stamceller får en avgörande betydelse för framtidens sjukdomsbehandlingar.