FAQ

De vanligaste frågorna och svaren

Vita 34:s kundtjänst besvarar dagligen många frågor på telefon och via e-post. Vi har samlat de vanligaste frågorna om att spara stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad för dig.

Finns din fråga inte med? Tveka inte att kontakta oss på +45 70 25 71 21 eller via e-post på info@vita34.se

 

 


Fråga: Varför är det värdefullt att spara navelsträngsblod för mitt barn?

Navelsträngsblod ger barnet och föräldrarna en alternativ behandlingsmöjlighet. Stamceller har potential att användas i behandling för olika sjukdomar som kan uppstå genom hela livet; bl.a  sjukdomar relaterade till blod- och nervsystemet, samt till behandling av cerebral pares, skador som uppstår efter hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning och diabetes. När ni sparar ert barns stamceller vet ni att stamcellerna finns där om ditt barn eller syskon behöver dem- och håller möjligheten öppen- oavsett ålder.

 


 

Fråga: Om navelsträngsblod är så värdefullt, varför sparar inte alla det? 

Därför att de flesta människor idag ännu vet för litet om stamcellers potential och möjligheten att uppsamla dem i samband med förlossning.

 


 

Fråga: Kan stamceller också användas för att hjälpa andra- t.ex  syskon?

En fördel med att spara stamceller är att de kan användas för att hjälpa andra. Först måste man dock avgöra om vävnaderna överensstämmer. Det är samma princip som vid organdonation, vävnadstyperna hos givare och mottagare måste passa ihop, så att transplantationen inte leder till avstötningsreaktioner. Det är 25 procent sannolikheten att vävnaderna stämmer överens mellan syskon, även en mindre match kan fungera beroende på sjukdom. På så sätt kan man som familj undvika kritisk väntetid för att hitta en passande donator och kan påbörja behandlingen snabbare. Vita 34 kan ta hand om bestämningen av vävnadstypen, om en familj har behov av att känna till de nödvändiga HLA-egenskaperna.

 


 

Fråga: Min barnmorska är skeptisk, när det gäller navelsträngsblod, vad beror det på?

Genom samtal med barnmorskor har Vita 34 fastställt att barnmorskor inte allmänt är skeptiska till att spara stamceller från navelsträngen, men det finns en omfattande okunskap i ämnet. Snarare är barnmorskor intresserade och vill gärna få detaljerad information. Om du har en känsla av att din barnmorska vill veta mer, skickar vi gärna information till henne eller bjuder in henne till ett möte med stamcellsexperter. Vi besöker gärna din barnmorskemottagning för att informera och öka kunskapen om möjligheten till att spara stamceller från navelsträngen.

 


 

Fråga: Har stamceller från navelsträngsblod redan använts?

I dagsläget har ca 4,5 miljoner stamcellsuppsamlingar utförts världen över på föräldrars initiativ. Mer än 1 100 stamcellsprover har använts för behandlingar, 100 av dessa i Europa och 30 av dem har sparats hos Vita 34.  I Japan och USA, som är världsledande inom området navelsträngsblod, används idag navelsträngsblod oftare än benmärg. Exempelvis behandlas i dag cancer- och ämnesomsättningssjukdomar, liksom hjärnskador. Läkare runt om i världen har redan bekräftat kvaliteten på Vita34 s stamcellsprover, efter att ha använt dem för behandlingar. I Tyskland där vårt laboratorium ligger, är Vita 34 den enda stamcellsbanken som har lämnat ut navelsträngsblod för behandling och har därmed en stor kunskap och erfarenhet.

 


 

Fråga: Varför är de egna stamcellerna första valet?

Kroppen har lättast för att acceptera egna stamceller. Främmande stamceller har andra vävnadstyper och orsaker därför ofta avstötningsreaktioner. När behandlingen tillåter det, föredrar man därför att använda kroppsegna stamceller. Ett undantag är behandling av sjukdomar med genetiska komponenter tex leukemi. Egna stamceller kan inte användas vid behandling av leukemi, då det är en risk för att sjukdomen redan ligger inkodad i cellerna. Drabbas en person av leukemi är det en stor fördel att kunna använda sparade stamceller från ett syskon. Sannolikheten för vävnadskompatibla stamceller och därmed en vävnadsmatch mellan helsyskon, är 25%. En potentiell väntetid i donationsregistret kan på så sätt undvikas.

 


 

Fråga: Vad kan navelsträngsblod, som inte benmärg kan?

Hur lyckad behandlingen med stamceller blir, beror i avgörande grad på cellernas ålder. Ju yngre stamcellerna är, desto större potential har de. Nya undersökningar visar att vissa ålderssjukdomar, såsom åderförkalkning, uppträder först när stamcellerna blir för gamla för att själva reparera skador. Därför föredrar man att människor som är äldre än 45 år, inte donerar benmärg. När stamceller sparas i samband med förlossningen, så är de unga och dessutom opåverkade av miljön utanför livmodern. 

 


 

Fråga: Är det svårt att uppsamla navelsträngsblod och navelsträngsvävnad?

Uppsamling av stamceller från navelsträngen är smärtfri, okomplicerad och utan risker för både mamma och barn.
När ditt barn är fött och navelsträngen klippts av, men fortfarande sitter fast i moderkakan, uppsamlas blodet från navelsträngen. Därefter klipps navelsträngen av och vävnaden sparas.

 


 

Fråga: Nya studier visar att det är bra att vänta 3 minuter före avnavling, hur ser ni på det?

Avnavlingsdebatten är intressant och ska tas på allvar. En svensk undersökning har påvisat att mycket sen avnavling (>3 min), jämfört med tidig (<10 sek), minskade risken för järnbrist vid 4 månaders ålder. Vid 4 års uppföljningen undersökte man om tiden till avnavling hade påverkat utvecklingen av barnets intelligens. Man hittade ingen skillnad, men i en analys av sekundära parametrar, konstaterades att finmotorik och social kompetens kan vara bättre hos de pojkar (men inte flickor) som avnavlats sent. Detta resultat har ännu inte kunnat bekräftas av andra undersökningar, men stödjer en rekommendation om sen avnavling.

För många föräldrar är det viktigt att kunna spara sitt barns stamceller för en ev. senare behandling. De har en personlig anledning till denna önskan, som handlar om allt från sjuka syskon till intresse och kännedom om den forskning som pågår inom stamcellsterapin. Vi arbetar med att uppsamla efter 1-2 minuter, då det tillgodoser att barnet både får de flesta fördelarna med en lite senare avnavling, samtidigt som möjligheten finns att samla upp blod från navelsträngen. Om barnet mår bra vid själva förlossningstillfället, finns det ingen anledning till att de inte ska kunna få sin önskan uppfylld.

 


 

Fråga: Kan navelsträngsblod uppsamlas överallt?

Möjligheten att spara navelsträngsstamceller styrs av vävnadslagen och endast ett giltigt vävnadscentrum har tillåtelse till att spara stamceller. Vita 34 i Sverige, Danmark och Norge har egen utbildad personal som utför uppsamlingarna och som regelbundet utbildas av vår ansvariga barnmorska. Du kan alltid ringa till vår kundtjänst, för att få upplysning om möjligheten till att spara ditt barns stamceller där du planerar att föda.

 


 

Fråga: Vad händer om mitt barn behöver stamcellerna?

Vita 34 har ett eget laboratorium som varje dag tar emot och nedfryser stamceller från hela världen. Laboratoriet är öppet varje dag och har en kurir som står till förfogande dygnet runt. När det måste gå fort, kan vi inom 96 timmar leverera stamcellerna till alla sjukhus i världen – naturligtvis efter att navelsträngsblodet ännu en gång blivit noggrannt kontrollerat. I de flesta fall när navelsträngsblod från Vita 34 använts för stamcellstransplantation, har vi sedan flera månader tillbaka en dialog med föräldrarna och den behandlande läkaren.

 


 

Fråga: Kan man använda stamcellerna för behandling när barnet blivit vuxen?

Även vuxna kan behandlas med stamceller från navelsträngen. Var tredje behandling med navelsträngsblod i världen är utförd på en vuxen. Efter uppsamlingen, blir antalet celler i blodet kartlagt på vårt laboratorium. Även om antalet inte är optimalt för en vuxens kropp finns goda utsikter för en lyckad behandling, eftersom man med moderna metoder kan få stamcellerna att föröka sig. För närvarande är detta förfarande under klinisk prövning, men när ditt barn är vuxet, hoppas vi på att det sedan länge är rutin.

 


 

Fråga: Vilka står bakom Vita 34?

Vita 34 är grundat av läkare och leds av läkare. Dessutom har Vita 34 en rad biologer, kemister, biokemiker, barnmorskor och laboratorieexperter – alla med målsättningen att garantera högsta möjliga kvalitet och  maximal säkerhet.

 


 

Fråga: Vilka erfarenheter har Vita 34?

Vita 34 grundades 1997 och har därmed störst erfarenhet av att spara stamceller i Tyskland. Vi har uppsamlat och sparat mer än 145.000 stamcellsprover och fram till 2016 har 30 prover utlämnats för behandling.

 


 

Fråga: Vad betyder namnet ”Vita 34”?

”Vita” är det latinska ordet för ”liv”. Antalet 34 står för ytmolekylen CD 34, som karakteriserar blodbildande stamceller. Vårt namn symboliserar ansvaret vårt företag och medarbetare känner. Det står för hög kvalitet och ett säkert sparande av stamceller – och därmed en gåva för livet.