Spara ditt barns navelsträngsblod”

 

Navelsträngsstamceller

Navelsträngen är en unik stamcellskälla

Det finns miljontals av stamceller i ditt nyfödda barns blodomlopp. Efter navelsträngen klippts av, finns det även stamcellsrikt blod kvar i navelsträngen. Det värdefulla blodet uppsamlas från navelsträngens ven. Uppsamlingen är enkel, 100% smärtfri och utan risk för både mamma och barn. De kan sparas på ett säkert sätt i årtionden, då de förvaras i flytande kväve. Där åldras ditt barns stamceller inte och de behåller sina unika egenskaper och fördelar.

Stamceller från navelsträngen har en enorm potential. Om de förvaras på rätt sätt, är de tillgängliga hela livet och kan bidra till att reducera skador och sjukdomar i alla åldrar. Från nyfödd till ålderdom - stamceller kan gynna reparationsprocesser genom hela livet.

Det speciella med stamceller från navelsträngsblod

  1. Stamceller från navelsträngsblod är unika.
    De egna stamcellerna matchar varandra perfekt i alla avseenden som rör vävnaden. De är lika unika som ett fingeravtryck och lika individuella som personligheten.
  2. Stamceller från navelsträngsblod är unga.
    Stamceller från navelsträngen är inte påverkade av ålder och miljö. De är opåverkade, delbara och vitala.
  3. Stamceller från navelsträngsblod bjuder på många möjligheter.
    Genom sin höga utvecklingspotential kan de utvecklas till olika typer av celler. Stamceller bildar bland annat nya blodceller och kroppens immunsystem.

Stamceller från navelsträngen - en av framtidens behandlingsformer

Nya potentialer i sjukdomsbehandlingar"

I navelsträngsblodet finns mängder av unga, potenta och vitala stamceller. På bara nio månader skapar de en ny människa från det befruktade ägget. Senare hjälper de henne hela livet med att hålla kroppens reparationsmekanism igång.

För många forskare är stamceller från navelsträngsblodet just det utgångsmaterial som de kan använda för att bekämpa sjukdomar, som hittills varit svåra att behandla. Att spara navelsträngsblodet kan därför vara en klok investering i ditt barns framtida behandlingsmöjligheter. När du sparar ditt barns navelsträngsblod i vår stamcellsbank, kan du vara säker på att stamcellerna står till förfogande genom hela livet. De finns där, om ditt barn behöver dem.

Fördelar med stamceller från navelsträngsblod

Stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad är verkligen mångsidiga. En stamcellsdeposition står till förfogande hela livet och förmedlar trygghet. Om en olycka inträffar, kan navelsträngsblod användas för medicinska åtgärder inom stamcellsterapin. Stamceller från navelsträngsblod är unika, unga och mycket flexibel.

Navelsträngsblodets potential
Den säkra vägen till stamcellsdeposition

Spara stamceller från navelsträngsblodet hos Vita 34

Vita 34 är Nordens mest erfarna stamcellsbank och du kan tryggt lita på att vi har medarbetare och kompetens till att spara ditt barns navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. För att du ska vara helt säker på att ditt barns stamceller står till förfogande i många år framöver, har vi utvecklat tillförlitliga processer och säkra material för förvaringen.

Navelsträngsvävnad – rik på värdefulla stamceller

Navelsträngen är livlinan mellan mamma och barn. Den innehåller tre blodkärl där navelsträngsblodet kontinuerligt strömmar igenom för att syre, näring och avfallsprodukter kan utväxlas via moderkakan. För att blodkärlen ska kunna motstå påfrestningarna och inte brytas av, omges de av en navelsträngsvävnad som skyddar och stödjer dem, sk Wharton’s Jelly. Navelsträngsvävnad innehåller särskilt många mesenkymala stamceller och är därför också intressant för framtida stamcellsbehandlingar. Genom att spara navelsträngsblod och navelsträngsvävnad, optimerar du antalet stamceller.

Optimera antaler stamceller - hos Vita 34
Bättre förstå användningen av stamceller från navelsträngen

Navelsträngsblod i den moderna medicinen

Potentialen för behandling med stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad är enorm. Forskare förväntar sig ännu fler banbrytande resultat och utveckling inom stamcellsterapin under de närmsta åren. Vita 34 arbetar ständigt för att öka användningsmöjligheterna för navelsträngsstamceller. I samarbete med ledande universitet och forskningsinstitutioner forskar Vita 34 på nya behandlingsmöjligheter för diabetes typ 1, stroke, hjärtinfarkt och sjukdomar i blodbildningsorganen.

Varför navelsträngsblod och inte benmärg?

Framgången för stamcellsbehandlingar beror till en viss del på cellernas ålder. Stamceller åldras med oss och kan ta skada av sjukdomar och miljöpåverkan. Ju yngre de är, desto bättre kan de anpassa sig och regenerera.

Ny studier visar att vissa ålderssjukdomar, som åderförkalkning uppträder först när stamcellerna är för gamla. De kan då inte längre dela sig och påskynda regenerationen. Följderna: Skador repareras inte längre, eller betydligt långsammare.

 

 

Det är enkelt att uppsamla stamcellerna från ditt barns navelsträngsblod. Innan ni åker in till förlossningen, ringer ni till Vita 34´s Hotline. Vår personal kommer att närvara under förlossningen, men håller sig i bakgrunden, så att hon inte stör. Så snart barnet är fött och man har klippt navelsträngen, uppsamlar hon det resterande blodet som är kvar i ditt barns navelsträng. Det är enkelt och utan risk för både mamma och barn.

Transport, test och nedfrysning

Navelsträngsprovet transporteras därefter under säkra förhållanden till vårt laboratorium i Leipzig, Tyskland. På laboratoriet blir det inom loppet av några timmar undersökt av våra bioanalytiker och nedfruset till minus 180 grader.

Ditt barns stamceller är nu förvarade under säkra förhållanden. Det är  en unik reserv som är klar att tas fram, om ni får behov av den.

 

Succé med stamceller

Redan idag används rutinmässigt stamceller från navelsträngsblod vid blodsjuksomar, som leukemi och anemier. Stamceller hjälper även till med att korrigera eller regenerera fel i immunsystemet. Efter en hård cellgiftsbehandling främjar stamceller från navelsträngsblodet också blodbildningen.

De framtida användningsområdena är dock mycket större: Läkare har redan använt stamceller från patienternas eget navelsträngsblod för individuella behandlingar, medicinska försök och kliniska studier, vid autoimmuna sjukdomar (t.ex. diabetes typ I), hjärtsjukdomar, neurologiska skador (t.ex. hjärnskador i den tidiga barndomen) och vid förvärvad hörselnedsättning. På lång sikt utgår forskare från att stamcellsbehandling kan bli ett möjligt alternativ för att lindra följdskador efter hjärtinfarkt och stroke eller för behandling av regenerativa sjukdomar i benmärg, bindväv och leder. Forskningsprojekt inom dessa områden pågår, med lovande resultat.