Navelsträngsblod i den moderna medicinen

Förstå användningen av stamceller från navelsträngsblod bättre

Forskningsområdet regenerativ medicin är stort och ytterst lovande. Ledande forskare utgår från att var sjunde människa inom den närmaste framtiden kommer att behöva behandling med stamceller någon gång under sin livstid.  Vita 34 arbetar även ständigt med att utveckla användningsmöjligheterna med navelsträngsblodet.

 

”Sedan många år arbetar jag med stamceller och navelsträngsblod och jag är övertygad om att navelsträngsblod och navelsträngsvävnad i framtiden kommer att ha breda användningsområden överallt inom medicinen.“

Dr. Margit Müller (teknisk handläggare inom medicinsk-vetenskapliga avdelningen)

Inom framtidens medicin kan det bli helt normalt att använda stamceller som en del av behandlingen. I 20 års tid har forsknings- och utvecklingsteamet hos Vita 34, som består av specialistläkare, biologer, biotekniker och medicintekniskpersonal ägnat sig åt forskning om stamceller från navelsträngsblod och -vävnad. I samarbete med ledande universitet och forskningsinstitutioner utforskar Vita 34 nya behandlingsmöjligheter för hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i blodbildningsorganen och diabetes typ 1.

Här presenterar vi utvalda forskningsprojekt med navelsträngsblod mot vissa sjukdomar och diagnoser:

 

 

 Grundforskning

Vita 34 är mycket engagerad i grundforskning. I samarbete med Medicinteknisk Hochschule Hannover (Hannovers medicinska universitet) utvecklar Vita 34 en process för att utvinna inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) ur navelsträngsblod. Från dem kan specialiserade kroppsceller framställas – exempelvis hjärtmuskelceller och leverceller.

nabelschnurblut-medizin-grundlagenforschung

Vita 34 arbetar tillsammans med världskända forskningsinstitut med grundforskning. Målet är klart: Att få fram nya behandlingsformer och användningsmöjligheter för stamceller från navelsträngen och på så sätt utveckla behandlingar för hittills obotliga sjukdomar.

 

Förvärvad hörselnedsättning

På Children’s Memorial Hermann Hospital Houston, Texas, behandlas barn med förvärvad hörselnedsättning med sitt eget navelsträngsblod. Studiens mål är klart formulerat: Forskare önskar hitta en alternativ behandlingsmetod för att återskapa hörseln och på så sätt förhindra problem med språkutvecklingen och svårigheter i skolan och arbetslivet.

 

nabelschnurblut-fruehkindliche-hirnschaedigungen

Hjärnskador tidigt i livet kan bero på stroke hos det ofödda barnet, genom syrebrist under förlossningen eller genom olycksfall och sjukdom. Navelsträngsblod används i off-label studier för att lindra de uppkomna problemen – många gånger med stor framgång.

Hjärnskador tidigt i livet

Hjärnskador tidigt i livet kan exempelvis bero på syrebrist i livmodern, under förlossning, eller prenatal stroke. Hjärnskadade barn behandlas redan med sitt eget navelsträngsblod i kliniska studier och behandlingsförsök. Lyckligtvis blir många patienters tillstånd bättre och bekräftar därmed antaganden från djurförsök i praktiken. Man kunde påvisa en skyddande effekt, som utlöses av stamceller från navelsträngsblod.

 

Konstgjorda hudtransplantat

Forskare vid universitetet i Granada har utvecklat konstgjorda hudtransplantat från navelsträngsstamceller för klinisk användning efter brännskador och olycksfall.

 

 

 

Solida tumörer

Barn med tumörsjukdomar får sitt eget navelsträngsblod efter cellgiftsbehandling, för att öka blodbildningen och för att stärka immunförsvaret.

 

Blodcancer

För behandling används idag stamceller från friska syskon eller andra donatorer. Det egna navelsträngsblodet har hittills endast använts i undantagsfall.

 

Typ-1-diabetes

Barn med barndiabetes behandlas med sitt eget navelsträngsblod i en klinisk studie som stöds av Vita 34. På så sätt vill man att skadan av de insulinproducerande cellerna ska hejdas med hjälp av immunsystemet.

 

nabelschnurblut-medizin-herzinfarkt

Vid en hjärtinfarkt dör upp till två miljarder hjärtceller. Med kroppsegen vävnad kan eventuellt dessa skador repareras genom vävmanipulering. Stamceller måste då växa till hjärtceller.

Stamcellsbehandling efter hjärtinfarkt

Tillsammans med universitetet i Rostock har Vita 34-forskare i djurförsök visat att infusion av stamceller från navelsträngsblodet kan förbättra hjärtmuskelns genomblödning och pumpeffekt efter en hjärtinfarkt.

 

Stamcellsbehandling vid stroke

Resultaten av gemensamma prekliniska studier med universitetet i Leipzig och Fraunhofer-Institut (IZI) har visat att förlamning och rörelsehinder efter en stroke kan mildras genom infusion av navelsträngsblod.