Navelsträngsblod och navelsträngsvävnad – optimera antalet stamceller hos Vita 34″

Navelsträngsvävnad – rik på värdefulla stamceller

Använd navelsträngen optimalt

Navelsträngen är livlinan mellan mamma och barn. Den innehåller tre blodkärl där navelsträngsblodet pulserar, för att ge syre och näring och för att ta ut avfallsprodukter via moderkakan. För att blodkärlen ska kunna motstå påfrestningarna och inte brytas av, omges de av en navelsträngsvävnad som skyddar och stödjer dem, sk Wharton’s Jelly. Denna navelsträngsvävnad innehåller särskilt många mesenkymala stamceller och är därför också intressant för stamcellsterapin. Genom att spara navelsträngsblod och navelsträngsvävnad, utnyttjar du potentialen i hela navelsträngen

 
nabelschnurblut-nabelschnurgewebe

Tvärsnitt genom navelsträngen. Navelsträngsvenen (vena umbilicalis) syns väl. Den leder det syrerika blodet från moderkakan till barnet. De båda navelartärerna (arteria umbilicales) leder koldioxid och näringsfattigt blod bort från barnet. Vävnaden i Whartons jelly fungerar som skydds- och fyllnadsmaterial och innehåller särskilt många mesenkymala stamceller.

 

Stamceller från navelsträngsvävnad

I navelsträngsvävnaden finns mesenkymala stamceller i särskilt hög koncentration.

Världen över används för närvarande mesenkymala stamceller i över 500 kliniska studier: t.ex. vid sjukdomar i kärlsystemet, vid autoimmuna sjukdomar och vid artros i lederna. De kan hämma oönskade reaktioner i immunsystemet och mildrar därmed avstötningsreaktioner, som exempelvis kan uppträda vid leukemi efter en transplantation med främmande blodstamceller.

Redan idag används kroppsegna (autologa) mesenkymala stamceller oftare än donerade (allogena) mesenkymala stamceller. Forskningsområdet regenerativ medicin är mycket stort och lovande. Läkare och forskare hoppas i framtiden hitta ännu fler behandlingsmöjligheter för sjukdomar, med hjälp av mesenkymala stamceller.

 

Hur fungerar det att frysa ner en navelsträng?

Processen med att spara stamceller från navelsträngsvävnad börjar redan på förlossningskliniken: När det nyfödda barnets navelsträng klippts av uppsamlas navelsträngsblodet i en blodpåse. Sedan klipper VITA 34:s personal av en så stor bit som möjligt av navelsträngen. Tillsammans med navelsträngsblodet transporteras navelsträngsvävnaden till Vita 34:s laboratorium.

Optimering av processen med att utveckla en säker procedur från uppsamling till nedfrysning av navelsträngsvävnaden har tagit lång tid. Processen för att spara en hel navelsträng är nämligen mer komplex än kryokonservering av navelsträngsblod.

 

”Navelsträngen kan vara upp till en halv meter lång och ju mer Vita 34 får av den för konservering, desto större blir senare utbytet av mesenkymala stamceller.“

Anne Wilhelm (Projektledare för produktion)

Den största utmaningen med att spara navelsträngsvävnad är att minimera antalet bakterier. En naturlig förlossning är inte steril. För att detta inte senare ska påverka stamcellsprovets kvalitet försöker Vita 34 redan vid transporten minimera bakteriepåverkan. För detta är den medförda transportbehållaren bäst lämpad. Den innehåller en speciell transportvätska som navelsträngen placeras direkt i efter det att den tagits om hand. När den kommit till laboratoriet desinficeras navelsträngen ännu en gång noga, rengörs och tvättas för att säkerställa att även minsta bakterie avlägsnats. Sedan fryses navelsträngsdelarna ner i en speciell fryspåse, som skyddas av en aluminiumkassett, till c:a -180 °C.

 

Genom att spara både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad optimerar du antalet stamceller, som kan uppsamlas i samband med förlossningen.