Trygg och säkert bevarat”

Spara ditt barns stamceller

Den säkra vägen

Vita 34 är den största och mest erfarna stamcellsbanken i Norden och i den tysktalande världen. Därför kan du tryggt och säkert spara ditt barns navelsträngsblod och navelsträngsvävnad hos oss. Vi har med vår erfarenhet utvecklat tillförlitliga arbetsproscesser för att uppsamla och förvara ditt barns stamceller, så att de kan stå till förfogande med högsta kvalitet i många år framöver.

 

 

Varför skall man spara stamceller hos Vita 34?

 • 145.000Stamcellsdepåer

  Över 145.000 stamcellsprover är frysförvarade hos Vita 34. I en biologisk dvala förblir cellerna unga och vitala.

 • 30Behandlingar

  Stamceller som sparats hos Vita 34, har redan använts 30 gånger i förbindelse med medicinska behandlingar.

 • 10Världens bästa navelsträngsbank

  Vita 34 tillhör en av världens 10 mest inflytelserika och innovativa navelsträngsbanker.

Så här fungerar det att spara stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Steg 1: Beställ Vita 34´s förlossningspaket

När ni har beslutat er för att spara ert barns stamceller, beställer ni ett förlossningspaket som ni mottar med posten efter ett par dagar. Förlossningspaketet innehåller allt det vår personal behöver för att säkert kunna uppsamla ert barns helt unika stamceller.

Ni ska välja om ni önskar att spara stamceller från navelsträngsblod, eller stamceller från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Steg 2: Uppsamling av stamceller från navelsträngen

Efter avnavlingen, uppsamlar Vita 34´s personal stamcellerna från navelsträngen. Uppsamlingen är smärtfri, säker och utan risker för mamma och barn. Oftast kommer ni inte ens märka, att vi är där. Vita 34:s Hotline är öppet dygnet runt, året om och ser till att förlossningspaketet transporteras till vårt laboratorium i Leipzig.

Steg 3: Kontroll i vårt laboratorium

När stamcellerna kommer fram till Vita 34´s laboratorium utförs den första kontrollen av stamcellerna. Temperaturen under transporten kontrolleras av en specialbyggd temperaturmätare i förlossningspaketet. Alla medföljande dokument granskas om de är korrekt ifyllda och alla arbetssteg dokumenteras noga.

Steg 4: Förberedelse

Efter första kontrollen förbereds stamcellerna i vårt laboratorium. Alla uppgifter om mamma, barn och stamcellsprovet noteras med bl.a. namn, födelsetid och förlossningssjukhus. Alla prover tilldelas ett unikt ID-nummer, vilket säkrar att vi alltid kan hitta och identifiera ditt barns stamceller.

Steg 5: Processen i vårt laboratorium

All förberedelse av navelsträngblod och -vävnad sker i steriliserade rum, som endast kan beträdas via slussar av vår specialistutbildade personal. Vid förberedelsen tillsätts en speciell vätska som skyddar stamcellerna under nedfrysningen. Detta säkrar att stamcellerna behåller sin viabilitet.

Steg 6: Nedfrysning i vårt laboratorium

Stamcellerna nedfryses till -145 grader. Därefter placeras de på deras slutliga unika plats i våra förvaringstankar, som är fyllda med flytande kväve. Här förvaras de vid ca. -180 grader.

Steg 7: Förvaring av stamceller från navelsträngen

Temperaturen i varje enskild förvaringstank, som är oberoende av ström, kontrolleras rutinmässigt. Det nedfrysta navelsträngsblodet och -vävnaden kan på kort tid förberedas för användning.

Steg 8: Kvalitetskontroll i vårt laboratorium

Slutligen bestäms antalet kärnförsedda celler. Infektionssjukdomar och bakteriell kontaminering utesluts enligt lagstadgade analyser. Det utförs även en bestämning av barnets blodgrupp.

Så sparar du ditt barns stamceller

Innan ditt barns stamcellsdeposition vilar säkert och tryggt i Vita 34:s förvaringstank, måste några arbetssteg genomgås både före, under och efter förlossningen.

Före Förlossningen

 • Du får rådgivning och information angående sparande av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad på telefon: +45 70 25 71 21 eller info@vita34.se eller på vår hemsida.

 • Beställ ett förlossningspaket från Vita 34, på www.vita34.se eller per telefon.

 • Vita 34 skickar förlossningspaketet med posten och ni ombeds registrera det på mit.vita34.se.
 • Ni ska fylla i några lagstadgade formulär i både förlossningspaketet samt på mit.vita34.se.
 • Innan förlossningen blir ni uppringda av en av våra barnmorskor. Ni kommer få information om proceduren vid förlossningen, samt om Vita 34´s Hotline.

 • Kom ihåg att ta med förlossningspaketet när ni åker in till förlossningen.

Under Förlossningen

 • När förlossningen startar ska ni ringa till Vita 34´s Hotline på +45 70 22 91 91.
 • KOM IHÅG att ta med er förlossningspaketet till sjukhuset.
 • Vår personal står redo dygnet runt och kommer till förlossningen strax före födseln.
 • Vår personal uppsamlar ert barns stamceller enkelt och smärtfritt en stund efter födelsen.

Efter förlossningen

 • Efter uppsamlingen av stamcellerna, förbereder vår personal förlossningspaketet för transport.
 • Vita 34 ombesörjer transporten av stamcellerna till vårat laboratorium i Leipzig.
 • Omedelbart efter provet anlänt på vårt laboratorium, påbörjas förberedelsen av stamcellerna, vilket säkrar maximal säkerhet och kvalitet.

 • Vita 34 fryser därefter ner navelsträngsblodet och om ni har valt även navelsträngsvävnaden.
 • Ni kommer under tiden motta informationsmejl från Vita 34 kundservice.
 • Ni blir ombedda att fylla i de lagstadgade efter förlossnings formulären samt skapa ett långtidssparandet på: mit.vita34.se
 • Till sist skickas ett mejl till er som innehåller alla testresultat, bekräftelse på långtidssparandet och ett certifikat.
 • mit.vita34.se kan ni se era ifyllda formulär och information om er stamcellsdeposition.