Nyhet fra

4-åring behandlad med stamceller från sin egen navelsträng

StemCares tyska moderföretag, Vita34, har nu för 30:e gången levererat sparade stamceller från navelsträngen för att användas vid behandling.

Stamcellerna från navelsträngen tillhörde en 4-årig flicka från Spanien, som led av cancer i nervsystemet (neuroblastom). Stamcellstransplantationen utfördes den 29 december 2015 på Hospital Universitario Infantil i Madrid. Den 4-åriga flickans föräldrar hade tidigt under graviditeten bestämt sig för att spara sitt barns stamceller i samband med födseln. Det var dessa navelsträngsstamceller som fyra år senare säkerställde den lyckade behandlingen.

Av de 30 prover av stamceller från navelsträngen som Vita34 har lämnat ut har 20 använts till autolog behandling, det vill säga behandling med patientens egna stamceller från navelsträngen.

Om man har neuroblastom, alltså cancer i nervsystemet, kan tumörerna uppstå var som helst i det sympatiska nervsystemet. Sjukdomen drabbar främst mycket små barn, i 75 % av fallen är den drabbade under 4 år. Varje år insjuknar ca. 20 barn i Sverige och i världen ca. 5000 barn.

I regel behandlas sjukdomen med en hög dos kemoterapi och kirurgiskt avlägsnande av tumören. Dessutom kan strålbehandling användas vid behov. Vid autologa navelsträngstransplantationer kan överlevnadsfrekvensen emellertid ökas betydligt.

Med 30 tillfällen då stamceller från navelsträngen använts är Vita34 absolut ledande i Europa när det gäller utlämning av sparade stamceller för privat bruk. Vita34 bevarar cirka 143 000 stamceller och är – förutom i Tyskland – etablerat i 22 länder i Europa och resten av världen via dotterbolag och samarbetspartner. Sedan hösten 2015 även i Sverige, via danska StemCare Aps.