Nyhet fra

Är stamceller från navelsträngen mer potenta än stamceller från benmärgen?

Försök visar att stamceller från navelsträngen är mer potenta än stamceller från benmärgen.

Mesenkymala stamceller (MSC) är vuxna stamceller som finns i alla vävnader och kan utvecklas till många olika typer av celler. De är lättillgängliga och oproblematiska att isolera och lagra och passar därför bra för transplantationer för återuppbyggnad av skadad vävnad efter t.ex. hjärt-kärlsjukdom och blodproppar i hjärtat eller hjärnan, stroke, eller för behandling av t.ex. diabetes, skelettskador och Crohns sjukdom.

Under de senaste åren har det genomförts ett ökande antal kliniska försök av stamceller från navelsträngen, inklusive försök som tyder på att stamceller från navelsträngen kan förbättra symptom och biokemiska värden hos patienter med svår refraktär systemisk lupus erythematosus (SLE) – en kronisk och potentiellt livshotande inflammatorisk bindvävssjukdom med symptom många organsystem såsom huden, rörelseapparaten, blodådror, njurar och det centrala nervsystemet.

De mycket positiva resultaten tyder på att stamceller från navelsträngen är extra potenta och understryker behovet av ett ökat fokus på att genomföra flera studier inom detta område.

Källa:

US National Library of Medicine National Institutes of Health, 7. September 2010

Läs mer på:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21072260