Nyhet fra

Autolog behandling med stamceller från navelsträngen

Fram till slutet av 2015 hade vårt moderbolag Vita 34 lämnat ut 30 navelsträngsstamcellspover för sjukdomsbehandling. 20 av dessa har använts för autolog behandling, dvs. behandling med patientens egna navelsträngsstamceller.
En av dem är en 4-årig flicka från Spanien (kan läsas på vår hemsida under nyheter) som har neuroblastom, det vill säga cancer i nervsystemet, där tumörer kan uppkomma var som helst i det sympatiska nervsystemet. Sjukdomen drabbar främst mycket små barn, 75% av alla fall är under 4 år. Varje år insjuknar ca. 20 barn i Sverige och i världen ca. 5000 barn. Vanligtvis behandlas sjukdomen med en hög dos av cytostatika, kirurgiskt avlägsnande av tumören och strålning. Vid behandling med transplanterade autologa navelsträngsstamceller kan överlevnaden ökas väsentligt.
Efter att ha lämnat ut 30 navelsträngsprover för behandling från privat sparade stamceller, är Vita34 ledande i Europa. Vita34 bevarar över 200 000 stamcellsprover och är förutom i Tyskland, etablerat i 22 länder i Europa och runt om i världen genom dotterbolag och samarbetspartners. Sedan hösten 2015 även i Sverige, via danska StemCare Aps.