Nyhet fra

Danska StemCare flyttar in på Medeon och rekryterar life science specialist

Uppsamling och bevaring av stamceller via navelsträngen är sedan en tid tillbaka möjligt i Sverige på privat väg via det danska företaget StemCare. Efter Stockholmsetablering tidigare i år så öppnar nu Stemcare även kontor på forskningsparken Medeon i Malmö samt har rekryterat läkaren och life science specialisten Henrik Lawaetz som medicinskt ansvarig för verksamheten.

Henrik Lawaetz har under de senaste åren varit verksam som oberoende life science konsult och Senior Director samt Associate på XOventure International. Huvudsakliga uppdrag har varit för Medicon Valley Alliance i syfte att etablera samarbeten och utveckling mellan den akademiska världen och näringslivet samt regeringarna på bägge sidor sundet. Dessutom är han engagerad för Köpenhamns Universitet gällande så kallad technology transfer. Henrik har tidigare bland annat arbetat som VD/Operativ chef för Medicon Valley Capital/SLS Invest (som han även grundade), och som CEO på CCBR (nu CCBR-Synarc), i Ballerup Danmark samt varit Medicinsk chef för Novo Nordisk A/S i Danmark.

Henrik Lawaetz som har stor erfarenhet av såväl Sverige som den internationella marknaden kommer att vara medicinskt ansvarig för StemCare och leda den svenska verksamheten utifrån det nya kontoret på forskningsparken Medeon i Malmö.

– Det är för mig fantastiskt att få chansen att arbeta med bevarande av de stamceller som är mänsklighetens biologiska byggstenar. Existerande behandlingsmöjligheter baserat på stamceller för vissa blodsjukdomar är mycket intressanta, men det mest fascinerande är framtida möjligheter inom stamcellsterapi. Det forskas intensivt på ett globalt plan i att expandera användningen av stamceller, och jag har en stark tilltro på att behandling med stamceller kommer att få mycket stor betydelse i framtiden. Det säger Henrik Lawaetz, läkare och medicinskt ansvarig för StemCare.

Kort om Stamceller
Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar.