Nyhet fra

Debatt om sen avnavling

Globalt har man i navelsträngs-blodbanker insamlat ca 4 milj. portioner stamceller och själva uppsamlingen är ett enkelt förfarande som inte medför obehag eller risker för varken moder eller barn. Tidig avnavling ger större och mer användbara portioner, medan sen avnavling kan ha andra fördelar för barnet.

En svensk undersökning har påvisat att mycket sen (>3 min), jämfört med tidig (<10 sek), avnavling, minskade risken för järnbrist vid 4 månaders ålder. Vid 4 års uppföljning undersökte man om tid till avnavling hade påverkat barnets intelligens utveckling. Man hittade ingen skillnad, men i en analys av sekundära parametrar, konstaterades att finmotorik och social kompetens kan vara bättre hos de pojkar (men inte flickor) som avnavlades sent. Detta fynd har ännu inte kunnat bekräftas av andra undersökningar, men stöttar en rekommendation om sen avnavling.

WHO har i 2014 undersökt frågan om tid till avnavling och utgett en 30 sidors expert rapport som baserar sig på 3 så kallade ”Cochrane reviews” och alla 55 publicerade vetenskapliga undersökningar av denna fråga och kommit fram till en rekommendation om sen avnavling definierad som minst 1 min.

Se WHO

Generellt har man uppnått den önskade extra tillförsel av järn/blod/stamceller till barnet efter 1 minut. Om förlossningsläkare, barnmorska (eller eventuell involverad barnläkare) har särskild anledning till att rekommendera ännu senare avnavling för att minska risken för järnbrist, t.ex. om barnet är prematurt, så har barnets omedelbara hälsa första prioritet, och man bör ju då naturligtvis följa den rekommendationen. Om det å andra sidan i individuella fall bedöms relevant med tidig avnavling (<10 sek) t.ex. för att minska risken för gulsot hos barnet, kan man göra tidig avnavling.

Även om det på lång sikt visar sig att vara nyttigt att spara stamceller från navelsträngen, så måste barnets omedelbara hälsa ha högsta prioritet, och man får acceptera att bevaring av stamceller därmed ibland inte lyckas vid sen avnavling. I de flesta fall vill blodmängden i navelsträng dock vara tillräcklig efter sen avnavling (om den definieras som efter 1 min), men ju längre tid man väntar med avnavling, ju större är risken förstås att sparat blod från navelsträngen, innehåller otillräcklig mängd celler till förvaring.

Önskar man inte att spara stamceller från navelsträngen kan man således vänta i flera minuter med avnavling. Vill man däremot säkra sig bevarandet av barnets stamceller från navelsträngen bedöms avnavling efter 1 minut vara en rimlig kompromiss som säkrar at barnet får det extra tillskott av blod från moderkaka samtidigt med att bevarad portion stamceller blir tillräckligt stor.

Man är alltid välkomna att kontakta våra barnmorskor och läkare om man har några specifika frågor.