Nyhet fra

Epokgörande samarbete ska påskynda forskningen om navelsträngsstamceller

Världens största navelsträngsstamcellsbank, Cord Blood Registry® (CBR®) och China Cord Blood Corporation (CCBC) – den första och största navelsträngsstamcellsbanken i världens folkrikaste land – har just gått samman i ett ambitiöst och strategiskt forskningssamarbete.

Detta sker som en konsekvens av ett erkänt kritiskt behov av att påskynda forskningen på navelsträngsstamcellsområdet.

CBR och CCBC kommer alltså att fortsättningsvis utbyta expertis, resurser och data om de lagrade stamcellsportionerna, samarbeta om utveckling av ett register över ärftliga sjukdomar till CCBC och tillsammans stödja kliniska försök med navelsträngsstamceller i både USA och Kina genom en ömsesidigt ökad tillgång till viktiga forskningsresultat till förmån för den kliniska forskningsmiljön och – inte minst – framtida patienter.

Dessutom kommer CBR och CCBC med det nya partnerskapet att kunna ge ännu bättre stöd till drabbade oavsett nationell eller etnisk härkomst.

De två navelsträngsstamcellsbankerna lagrar tillsammans navelsträngsstamceller från cirka en miljon nyfödda barn och står för nästan en fjärdedel av de fyra miljoner navelsträngsstamcellsprover som i slutet av 2014 fanns lagrade globalt.

Länk:
http://parentsguidecordblood.org/newsletters/
Mars 2015