Nyhet fra

Erfarenhetsutbyte med Röda Korset i Finland

StemCare har inlett ett långsiktigt samarbete och erfarenhetsutbyte med Finlands navelsträngsstamcellsbank, Finnish Red Cross Blood Service.

Oavsett om man är en privat eller en offentlig navelsträngsstamcellsbank är det viktigt att man kontinuerligt arbetar på att optimera aktuella processer, för att höja kvaliteten på de nedfrusna stamcellerna.

Det är orsaken till att StemCare och den finska, offentliga navelsträngsstamcellsbank har inlett ett samarbete, som primärt fokuserer på erfarenhetsutbyte mellan de två länderna.

Därför var StemCares forskningschef Christophe N. P. Madsen tidigare under året på besök hos Finnish Red Cross för att få en inblick i hur finländarna, som sedan 1997 har bedrivit en offentlig navelsträngsstamcellsbank, hanterar insamling, behandling, nedfrysning och lagring. Här i maj har en expert från Finnish Red Cross avlagt ett motsvarande framgångsrikt besök hos StemCare.
Baserat på erfarenheterna från dessa inledande besök så förväntar sig båda parterna att samarbetet kommer att fortsätta under många år framöver.