Nyhet fra

“Ett mirakel”

Tvååring med cerebral pares behandlas med egna stamceller från navelsträngen

När Chloe Levine bara var nio månader gammal märkte hennes föräldrar tecken på att någonting var fel – Chloe verkade stel på höger sida och hon släpade ena benet efter sig när hon tog sig fram över golvet. Och hade svårt att hålla nappflaskan själv. Det dröjde bara tre månader innan Chloe som 1-åring fick diagnosen cerebral pares (spastisk förlamning) – en sjukdom där musklerna är i ett konstant högspänningsläge och inte kan röra sig normalt. En sjukdom som anses obotlig.

“Ett mirakel”

Det året förknippar dock föräldrarna idag som ett mirakel.

I samband med förlossningen hade Chloes föräldrar bestämt sig för att bevara barnets stamceller från navelsträngen. En livsavgörande val visade det sig, när Chloe fick erbjudande från Duke University (NC) att få experimentell stamcellsbehandling, med egna stamceller från navelsträngen.

Operationen var så lyckad att Chloe redan två dagar efter operation, visade tydliga framsteg och för var dag som går, blir hon bättre och bättre på att tala, gå och använda sina händer.

Chloes stamceller från navelsträngen lagrades i en privat stamcellsbank, Cord Blood Registry, som fram tills nu har lämnat stamceller från navelsträngen till 40 barn i behandlingen av cerebral pares.

Risken för låg födelsevikt

Diagnosen “Cerebral pares” omfattar tre olika rörelsestörningar, varav 85 % är cerebral pares. De andra två ovanligare former består dels av dyskinetiska cerebral pares, och dels av ataktisk cerebral pares.

Spastisk förlamning orsakat permanent skada på en outvecklad hjärna. Cirka 10 % av barn med födelsevikt under 1200 gram får sjukdomen.

Det finns cirka 13000 personer med cerebral pares i Danmark.