Nyhet fra

Fakta om det pågående kliniska försöket i USA

FDA, US Food and Drug Administration, gav i augusti 2012 klartecken att genomföra en kliniskt, placebokontrollerad studie med stamceller från navelsträngen med syftet att behandla barn med autism.

Ett av 88 barn i USA drabbas enligt centret för Disease Control and Prevention av autism. Sjukdomen kan ha flera orsaker och kan bl.a. vara av genetisk, miljömässig eller immunologisk karaktär.

En studie med 30 autistiska barn i åldrarna 2 – 7 år ska genomföras av Sutter Neuroscience Institute, Sacramento, USA, i samarbete med världens största stamcellsbank, CBR (Cord Blood Registry). Försöket genomförs som en dubbelblind studie, vilket innebär att de deltagande barnen delas in i två grupper – den ena gruppen får injektioner med egna stamceller från navelsträngen, den andra gruppen får placebo över en period på 13 månader. Varken barnen eller forskarna vet vilka barn som injiceras med stamceller från navelsträngen. De utvalda barnens autism orsakas varken av genetisk disposition eller av hjärnskada.

Enligt ledaren för forskningsprojektet Dr. Michael Chez, ledare för avdelningen Pediatric Neurology på Sutter Neuroscience, är det stor sannolikhet att studien får ett positivt utfall:

”Det är ett mycket komplext samspel mellan barns immunsystem och deras centrala nervsystem. Undersökningar visar att vissa barn med autism har ett dysfunktionellt immunsystem som kan skada eller försena nervsystemets utveckling. Vår teori är att barnens egna stamceller från navelsträngen kommer att kunna förbättra eller reparera dessa patienters immunsystem, och det kommer i givet fall att förbättra de språkliga färdigheterna och beteendet bland de barn som har autism utan uppenbar orsak.”
Michael Caroll, M.D. och medicinsk chef från The Blood and Marrow Transplantation and Hematological Malignancies Programme vid Sutter Medical Center, Sacramento, är aktivt involverad i studien tillsammans med Michael Chez:
”Stamcellsbehandling är ännu ett omåttligt stort och okänt område. Jag har sett hur framstegen inom stamcellsbehandling har ändrat hela förhållningssättet gällande behandling av t.ex. patienter med cancer i blodet. Nu är jag spänd över att kunna bidra till att föra forskningen vidare och uppleva hur vårt arbete kan öppna nya dörrar för patienter och familjer med autism.”
(Sutter Neuroscience Institute, den 21 augusti 2012)

Läs mer på: http://www.bioresearchonline.com/