Nyhet fra

Femårig pojke räddas av lillasysters stamceller

Lillasyster på två år räddar sin brors liv efter transplantation av stamceller för behandling av allvarlig blodsjukdom.

Femårige Haseeb Ahmed från Yorkshire, Storbritannien föddes med beta-thalassemi major. Beta-thalassemi major är en allvarlig blodsjukdom där de röda blodkropparna inte fungerar normalt och sjukdomen kräver därför regelbundna blodtransfusioner för att minska problemen med bland annat bristande tillväxt och bendeformationer, som den kan medföra.

Efter en transplantation med stamcellerna från navelsträngen och benmärgen från Haseebs tvååriga lillasyster Hannah hoppas Haseebs föräldrar och läkarna på Sheffield Children’s Hospital nu på att Haseeb blir botad.

Enda möjligheterna

De enda två möjligheterna att bota beta-thalassemi är transplantation av stamceller fån navelsträng och benmärg.

När Haseebs mor Fozia var gravid med lillasyster Hannah hörde hon av en tillfällighet talas om möjligheten att bota beta-thalassemi med hjälp av stamceller från navelsträngen och hon konsulterade därför professor Ajay Vora, som är pediatrisk hematolog på Sheffield Children’s Hospital, som är pionjärer inom stamcellstransplantationer i Storbritannien.

Professor Vora bekräftade att transplantation med stamceller från navelsträngen var möjligt, om Hannahs stamceller passade ihop med hennes storebrors. I samband med födelsen sparades och testades därför lillasysters navelsträngsstamceller. Och de passade.

Månatliga transfusioner

När Fozia väntade Haseeb visade det sig att både hon och Haseebs far är friska bärare av thalassemi, och därmed visste de i ett tidigt skede att det fanns 25 % risk för att deras lilla pojke skulle födas med sjukdomen.
Haseeb skulle dessvärre visa sig vara bland dessa 25 % . Han fick diagnosen beta-thalassemi major omedelbart efter födelsen och familjen var därför tvungna att resa till Sheffield Children’s Hospital var fjärde vecka, för att Haseeb skulle få de blodtransfusioner som var nödvändiga för att hålla sjukdomen i schack.

Denna tröttsamma rutin fortsatte tills lillasyster Hannah var två år och gammal nog för att genomgå det operativa ingreppet som behövdes för att suga ut en del av hennes benmärg, till stöd för de navelsträngsstamceller som hade legat i förvar sedan hon föddes.

Transplantationen med lillasysters stamceller gjordes i juni och Haseeb har sedan kontrollerats varannan vecka, för att följa framstegen och säkerställa att hans kropp accepterade cellerna. Om det går som läkarna förväntar sig och hoppas kommer Haseeb att botas och aldrig mer behöva de månatliga blodtransfusionerna.

”Transplantation av stamceller är den enda möjligheten för att bota en rad sjukdomar i barndomen, både godartade och elakartade. Det gäller bland annat några former av leukemi, aplastisk anemi, thalassemi, immundefektsyndrom, metabola sjukdomar och histiocytos. Så chanserna är goda för att Hannahs navelsträngs- och benmärgsstamceller har ändrat Haseebs liv för alltid” fastslår professor Vora.