Nyhet fra

Förtydligande om möjligheten för familjer att spara stamceller privat

Efter några samtal från familjer och barnmorskor om möjligheten att spara stamceller privat förstår vi att det finns en osäkerhet vad som gäller. Frågan har varit om det är möjligt överhuvudtaget att spara stamceller privat i Sverige. Det korta svaret på frågan är JA, det är fullt möjligt, men det är inte förlossningarnas personal och resurser som används, de medverkar inte vid insamlingen.
Detta förtydligas nu på Karolinska Sjukhusets hemsida: “Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, följer Stockholms läns landstings rekommendationer att inte medverka till privat sparande av navelsträngsblod. Detta innebär att insamling av navelsträngsblod för detta ändamål inte sker med hjälp av vår personal, men medges vid våra förlossningsavdelningar då personal från den privata blodbanken sköter insamlandet av blod.” Karolinska Sjukhusets webbsida 2016-04-06 – länk

På StemCare vet vi att förlossningsavdelningar redan är hårt belastade och vi har därför vår egen utbildade personal. Dessa kommer till sjukhuset och sköter insamling, samt transport av stamcellerna till vårt laboratorium dygnet runt årets alla dagar. Den offentliga sjukvården medverkar inte vid uppsamling av navelsträngsblod, då vi inte vill eller ska störa dess verksamhet. Utifrån våra kunders önskemål och efter deras godkännande tas ett litet prov från navelsträngen, som därefter slängs.

Stamceller gör nytta

Idag genomförs transplantationer av stamceller från navelsträngen på både barn och vuxna. I de flesta fall har det transplanterats med hjälp av donerade navelsträngsstamceller, ofta från syskon, för att behandla blodsjukdomar som exempelvis cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet.

Enligt forskarna ligger den framtida potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reparativa behandlingsområden, såsom behandling av neurologiska skador och sjukdomar, till exempel autism och cerebral pares. För dessa typer av behandlingar är användandet av sparade stamceller inom familjen mycket värdefull, och vissa behandlingar kommer sannolikt att kräva egna stamceller. I Stockholm etablerar man centrum för regenerativ medicin på Karolinska Institutet baserat på tron på framtida användningsmöjligheter för stamceller.

I Sverige ska vi vara mycket stolta och glada över att vi har en nationell bank där man kan donera stamceller. Banken har dock en begränsning, genom att uppsamling bara görs på två sjukhus i Sverige och endast under kontorstid måndag till torsdag; Östra sjukhuset i Göteborg och på Huddinge sjukhus i Stockholm. Det nationella registret kan vidare enbart erbjuda familjesparande i vissa fall, exempelvis till familjer som redan har ett sjukt barn och där mamman är gravid. Ska du som familj vara helt säker på att få tillgång till dina egna sparade celler, då är det privata alternativet den enda möjligheten.

Kort om StemCare

StemCare är en privat dansk navelsträngsbiobank med kontor och representation i Malmö och Stockholm. Företaget har sedan 2003 samlat in och sparat cirka 15 000 stamcellsportioner. StemCare har gjort detta med en mycket högt kvalitetsnivå, och följt alla myndighetskrav och kvalitets-kontroller. StemCare är numera en del av Europas ledande navelsträngsbiobank Vita 34, som satsar mycket på forskning och utveckling, och som hittills har levererat ett 30-tal navelsträngsportioner till transplantationer.

För mer information kontakta:
Julie Illo Molin, Vice VD, kvalitetsansvarig, StemCare
jumo@stemcare.dk, tel. +45 28914830
Henrik Lawaetz, läkare, life science-specialist, medical advicer, MB, MBA, StemCare
hela@stemcare.se, tel. 0727-024694

StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.