Nyhet fra

Framtidens tandmedicin: stamceller får " tredje" tänder att växa ut

Fast alla barn vet det: för att Karius och Baktus inte ska ha någon chans bör man helst borsta tänderna efter varje måltid. Men man kan inte alltid förhindra att karies och parodontos ändå ibland drabbar en under livet och man kan behöva dra ut tänder.

Forskare arbetar redan med att få detta att tillhöra det förgångna, och att patienterna inte längre ska få en lagning, ett implantat, en krona eller en protes, utan att tänderna ska växa naturligt. I anslutning till tandhälsans dag den 25 september vill Vita 34 ge en överblick över det aktuella forskningsläget inom området tand- och käkrekonstruktion med hjälp av stamceller.

 

Haj och alligator – naturen är vår förebild, när det gäller tredje tänder

Alligatorer ”unnar” sig en ny tand varje år och byter alltså ut tänderna helt ungefär 50 gånger under sitt liv. Eftersom reptilerna har cirka 80 tänder i munnen, bildas under årens lopp mer än 2 000 – 3 000 nya tänder. Häpnadsväckande!

Hos människor sker bara ett tandbyte: från sex till tolv års ålder tappar man mjölktänderna och nya växer ut. Sedan växer de blivande tänderna fram. Om de angrips kraftigt av karies och parodontos kan de inte bytas ut av kroppens egen kraft igen. Ändå har Homo sapiens slumrande stamceller som har potential att låta nya tänder växa ut.

 

Helt nya tänder med hjälp av stamceller

Vid universitetet i Tokyo vågade man ta steget från grundforskning till nästa steg och fick fullt funktionsdugliga tänder att växa ut. Det japanska forskar-teamet använde stamceller för att utveckla så kallade tandanlag, som implanterades i käken på möss. I genomsnitt tog det 37 dagar innan en ny tand visade sig i tandköttet. Efter 49 dagar hade den nya tanden kontakt med tänderna i underkäken och hade alltså vuxit ut. Detta lyckades i hälften av alla försök. Trots att den nya tanden skilde sig från de andra tänderna till utseendet var den fullt funktionsduglig och kunde belastas, eftersom den hade alla anatomiska detaljer. Nackdelen var dock att forskarna i sina försök måste arbeta med etiskt omstridda, embryonala stamceller.

 

Det långsiktiga målet är fastväxande tandimplantat

Forskarna vid Columbia University i New York (USA) däremot, använder vuxna stamceller för att förnya tandmaterial. Om patienter förlorar en tand utformade forskarna med utgångspunkt från ett avtryck av den gamla tanden eller från avtryck som framställts med hjälp av datortomografi en modell av nedbrytbara polymerer. Den implanterades i patientens käke och stimuleras med tillväxtfaktorer och lockade på så sätt vuxna stamceller från omgivningen till den trasiga tanden. De växte fast på polymerstrukturen och fick som resultat en fast växande, ny tand.

 

Stamceller från huden över käkbenet kan bilda en ersättare

Även i Tyskland arbetar man med stamceller inom området tandersättning. I ett gemensamt forskningsprojekt mellan kliniken och polikliniken för mun-, käk- och ansiktskirurgi (MKGC) och Sektion Midizinische Werstoffkunde und Technologie (MWT) vid universitetskliniken i Tübingen arbetar forskare med implantat, som bensubstitut i käkområdet. Även här ska stamceller användas. Särskilt väl lämpade visade sig stamceller från huden över käkbenet vara, eftersom de hade kvar sin benbildande potential. Mot denna bakgrund vill forskare nu framställa bensubstitutsmaterial med biologiskt aktiva molekyler och på så sätt säkerställa att stamcellerna kan etablera sig bättre och sedan utveckla sig till en tand.

 

Kombination av stamceller och 3-D-tryck

Och även vid universitetet i Michigan (USA) prövar man käkrekonstruktion med hjälp av stamceller. Några patienter som förlorat flera tänder och 75 % av käkbenet genom olycksfall behandlades med stamceller, tillväxtfaktorer och trikaliumfosfat. Efter bara fyra månader i patienternas kroppar hade käkrummet fyllts igen med biologiskt intakt käkmaterial till cirka 80 procent. Läkarna kunde utan problem sätta in implantat och på så sätt öka patienternas livskvalitet enormt.

Trikaliumfosfat sätts för övrigt in även vid 3-D-tryck för modellering. I framtiden kan kanske masstillverkade strukturer framställas, som exempelvis kan utgöra en idealisk matris för etablering av stamceller.

 

Tandborstning förblir det viktigaste alternativet

Ändå är många av de uppräknade forskningsprojekten bara framtidsvisioner idag, eftersom resultaten kan låta vänta på sig och hittills bara har uppnåtts under bestämda förutsättningar i ett laboratorium. Det lönar sig alltså fortfarande att ställa sig framför spegeln morgon och kväll och borsta tänderna ordentligt – åtminstone tills stamcellsbehandlingarna blivit standardbehandlingar.