Nyhet fra

Intresset för uppsamling och bevarande av stamceller ökar i Sverige – Stamceller från ett nyfött barn kan behandla flera svåra sjukdomar

Enligt en färsk undersökning så är hela 86 % av svenskarna intresserade av att samla upp sitt barns stamceller via navelsträngen i samband med födseln, och därefter lagra dem för att kunna behandla eventuella sjukdomar senare i livet. Vi träffade barnmorskan Sofia Forslund, som är hemmahörande i Vellinge kommun samt högaktuell som ansvarig för StemCares nyöppnade verksamhet på forskningsparken Medeon i Malmö, på Annas bageri i Ljunghusen för en pratstund om vad stamceller är och vad stamcellerna kan användas till inom sjukvården.

Att 86 % av svenskarna är intresserade av uppsamling och bevaring av sitt barns stamceller är fascinerande med tanke på att detta inte är så vanligt förekommande i Sverige ännu eller vad anser du?
– Att så många är intresserade av att samla upp barnets stamceller via navelsträngen i samband med födseln är såklart glädjande. Det är inte heller konstigt att kännedomen är så låg om att det faktiskt är möjligt att beställa uppsamling av stamceller på egen hand och vilka sjukdomar man kan behandla och använda stamcellsterapi till idag med tanke på att det inte är självklart att bli informerad om dessa möjligheter. Men det är något som vi tänker ändra på genom ett omfattande informationsarbete. Och nu när vi öppnar upp kontor på Medeon i Malmö så kommer vi ännu närmare den skånska marknaden. Det säger Sofia Forslund, auktoriserad barnmorska och talesperson för StemCares verksamhet i södra Sverige.

Uppsamling och bevaring av stamceller via navelsträngen har nu även blivit möjligt i Sverige på privat väg via det danska företaget StemCare som etablerat sig på den svenska marknaden och leder utvecklingen inom detta forskningsintensiva område. Vilka sjukdomar behandlar man med hjälp av stamceller idag?
– Idag används främst donerade stamceller från navelsträngen för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar leukemi, metaboliska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar. Chansen att ett syskon kan använda sin bror eller systers stamceller är 25 % och det finns flera lyckade exempel där syskon kunnat hjälpa varandra vid allvarliga sjukdomstillbud tack vare stamceller.

En uppsamling av stamceller via navelsträngen i samband med födseln är inte gratis. Vad kostar det och tycker du att det är rimligt att betala för en sådan här tjänst?
– Det bästa hade varit om alla fick denna möjlighet, vi tycker inte att några stamceller ska gå förlorade. I Sverige har vi en nationell stamcellsbank som uppsamlar donerade anonyma stamceller, men detta görs enbart i Göteborg och på Karolinska. Det är en politisk fråga om alla ska få tillgång till denna tjänst. Det vi erbjuder är att familjer kan spara sitt eget barns stamceller som en slags försäkring och möjlighet att direkt få tillgång till dem den dag de eventuellt har behov för dem. Utanför norden är detta oftast en självklarhet och en del av checklistan inför en förlossning. Investeringen är på 25 000 kr för uppsamling, nerfrysning och bevaring av stamcellerna i arton år tills barnet blir myndigt och därmed tar över äganderätten. Det kan låta som mycket pengar just när man behöver köpa många andra barnprylar såsom barnvagn och bilbarnstolar, men många prioriterar denna möjlighet då den aldrig kommer igen. Du har en unik chans och den är vid förlossningen. Dessutom finns det möjlighet att betala av denna tjänst på 23 månader, vilket innebär att barnbidraget i stort sett täcker kostnaden under denna tidsperiod på cirka två år.

Vad är dina tankar om stamcellsforskning rent generellt?
– Den positiva utvecklingen inom forskningen visar att det är en stark grund till att tro på potentialen i navelsträngsstamceller. Många forskare tror på det, vi tror på det och utvecklingen går snabbt. Det kommer hela tiden nya forskningsresultat som ser mycket lovande ut men seriös forskning tar lång tid. Jag tycker man ska bevara stamceller för framtidens möjligheter och inte bara för vad vi kan göra med dem idag. Avslutar en leende och hoppfull Sofia Forslund.

Faktaruta om stamceller
Stamceller är livets byggstenar
Kort sagt är stamceller helt unika. De är (omogna) celler i sitt tidigaste stadie, vilket innebär att de kan kopiera sig själva och har potential att utveckla sig till vilka som helst av kroppen celler. Stamcellerna är med andra ord optimala byggstenar i kroppen. När stamceller mognar utvecklar de sig till många av de olika typer specialiserade celler som kroppen består av, t.ex. blodceller, nervceller, leverceller, muskelceller osv. Oavsett stamcellskälla består stamceller i huvudsak av två typer: blodstamceller och så kallade mesenkymala stamceller. Blodstamcellerna kan endast utveckla sig till blodceller och de används t.ex. vid behandling av leukemi och andra blodsjukdomar. Merparten av alla de stamceller från navelsträngen som används idag, används vid behandling av leukemi och i de flesta fall används stamceller från navelsträngen från syskon eller från en okänd donator med matchande vävnadstyp. De mesenkymala stamcellerna kan utveckla sig till vävnad och muskler etc. och är därför särskilt relevanta i samband med regenerativa – dvs. reparativa behandlingar.

Stamceller räddar och förbättrar liv
Det har redan genomförts mer än 30 000 transplantationer av stamceller från navelsträng på både barn och vuxna. De flesta av dessa transplantationer har använts vid behandling av blodsjukdomar som leukemi. Enligt forskarna ligger den framtida potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen i särskilt hög grad inom reparativa behandlingsområden, som t.ex. vid behandling av neurologiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 1.

Stamcellernas potential
Under de senaste åren har det varit massivt fokus på stamceller, och det är inte utan grund. Hela 79 sjukdomar kan redan idag behandlas uteslutande med stamceller från navelsträngen och benmärg. Samtidigt får stamcellernas potential vid behandling av sjukdomar hela tiden stöd i allt fler vetenskapliga studier. Det är därför heller ingen tvekan om att stamceller kommer att kunna användas vid behandling av ännu fler sjukdomar i framtiden än idag.