Nyhet fra

Intresset för uppsamling och bevarande av Stamceller ökar i Sverige

Enligt en färsk undersökning så är hela 86 % av de tillfrågade intresserade av att samla upp sitt barns stamceller via navelsträngen i samband med födseln, och därefter lagra dem för att kunna behandla eventuella sjukdomar senare i livet. Svenskarna tror även på uppsamling och bevaring av stamceller via navelsträngen för eventuell behandling av sjukdomar i framtiden.

– Att så många är intresserade av att samla upp barnets stamceller via navelsträngen i samband med födseln är såklart glädjande. Det är inte konstigt att kännedomen är så låg om att det faktiskt är möjligt att beställa uppsamling av stamceller på egen hand och vilka sjukdomar man kan behandla och använda stamcellsterapi till idag, med tanke på att det inte är självklart att bli informerad om dessa möjligheter hos mödravårdscentraler. Det säger Sofia Forslund, auktoriserad barnmorska och talesperson för StemCares verksamhet i Sverige.

Uppsamling och bevaring av stamceller via navelsträngen har nu även blivit möjligt i Sverige på privat väg via det danska företaget StemCare som etablerat sig på den svenska marknaden och leder utvecklingen inom detta forskningsintensiva område.

Idag används stamceller från navelsträngen för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar. En fullständig lista finns på National Marrow Donor Program.
Mer information om Stamceller och vilka sjukdomar som kan behandlas på nästa sida.

Undersökningen finns att tillgå i sin helhet på begäran och har utarbetats på grundval av intervjuer samlats vid Epinions webbpaneler i Sverige. Det genomfördes 1017 intervjuer under perioden 29/1–8/2 2015 med ett representativt urval av befolkningen efter kön, ålder och region. Den maximala statistiska osäkerheten i de rapporterade resultaten är +/- 3 procentenheter.