Nyhet fra

Lillasyster räddar storebror

I juli 2011 kom Freja till världen. Freja är Danmarks första donatorbarn. Befruktningen ägde rum i laboratoriet på Skejby Sjukhus, där Freja valdes ut med syftet att rädda sin storebror Anders från en livshotande sjukdom.

Efter förlossningen av Freja stod specialister redo att ta sig an Frejas moderkaka och navelsträng. Blodet från moderkakanoch navelsträngen är av samma vävnadstyp som Anders och ska användas för att bota den sjuka brodern.

Anders är född med kronisk granulomatös sjukdom – en ovanlig och ärftlig immunbristsjukdom som innebär att bakterier och svampsporer som i normala fall är ofarliga kan utveckla sig till livshotande infektioner. Anders har sedan han kom till världen 2001 därför tillbringat långa perioder av sitt liv på sjukhus.

Innan befruktningen som ledde till Frejas förlossning hade läkarna utan framgång försökt hitta vävnadskompatibla stamceller i offentliga stamcellsregister både i Danmark och i utlandet. Även Anders föräldrar och storebror hade testats. Enda utvägen var därför att kombinera familjens längtan efter ännu ett barn med möjligheten att välja ut det befruktade ägg vars stamceller var fullt vävnadskompatibla med storebrors.

Frejas stamceller från navelsträngen ska kompletteras med stamceller från benmärgen, härefter kommer stamcellerna att användas för att byta ut Anders sjuka immunförsvar via en stamcellstransplantation.

(Jyllandsposten, den 28 och 29 december 2012)

Läs mer på infomedia. (DK)