Nyhet fra

Lillebror räddar storebror

Redan som 2-åring fick Kegan diagnosen leukemi och läkarna sa att hans chans att överleva sjukdomen endast var 50 %. Vid den tiden väntade Kegans mamma sitt andra barn och när lillebror föddes valde föräldrarna att bevara hans stamceller från navelsträngen – ett mycket bra beslut skulle det visa sig. När Kegan var fem år kunde läkarna erbjuda Kegan en stamcellstransplantation med hjälp av sin lillebrors stamceller från navelsträngen.

Det är nu åtta år sedan Kegan friskförklarades, och idag lever han ett normalt liv som alla andra pojkar.

Berättelsen är ett exempel på att syskon ofta kan använda varandras stamceller.

Vävnadskompatibilitet avgörande

Om en stamcellstransplantation ska kunna genomföras måste det finnas vävnadskompatibilitet mellan stamceller från donatorn och transplantationspatienten. Tillgång till egna stamceller från navelsträngen ger naturligt en garanti för vävnadskompatibilitet om du har en sjukdom som kan behandlas med egna stamceller.

Men som vi såg i Kegans exempel kan flera familjemedlemmar använda stamceller från navelsträngen. Således finns det 25 % chans att syskon med samma biologiska föräldrar kan använda varandras stamceller i en behandling.

http://www.cordblood.com/benefits-cord-blood/our-clients-their-stories/cord-blood-banking-reviews/leukemia-treatment