Nyhet fra

Över 30 000 har behandlas med stamceller från navelsträngen

Sedan den första framgångsrika transplantationen av stamceller från navelsträngen ägde rum för 26 år sedan har området genomgått en explosionsartad utveckling.

Idag har det genomförts mer än 30 000 transplantationer med stamceller från navelsträngen, i de flesta fall från donerade stamceller. Privata och offentliga navelsträngsbanker i världen bevarar stamceller från navelsträngen från mer än 4 miljoner personer.

Källa: Bloodjournal.org, 25 juli 2013

Läs mer på:

http://www.bloodjournal.org/content/122/4/491?sso-checked=true