Nyhet fra

Privat stamcellsbank en genväg för etablering av offentlig stamcellsbank i Danmark

De många positiva resultaten från behandling av cancersjuka med stamceller från navelsträngsblod, har ökat behovet av etablering av en offentlig stamcellsbank på dansk mark. Om den offentliga stamcellsbanken ingår i ett samarbete med en privat stamcellsbank gällande lagringen kan man spara miljoner i uppstartskostnader och en etablering kan realiseras med kort varsel. Hälsopolitiska ledare är positiva till idén.

Dagens offentliggörande om att man i Danmark nu inför behandling med stamceller från navelsträngen som standardbehandling för cancerpatienter, har blåst liv i debatten om behovet för etablering av en offentlig dansk navelsträngsbank.

Inrikes- och hälsoministeriet avvisade hösten 2010 Rigshospitalets ansökan om ett anslag på 28 miljoner kr. för etablering av en dansk stamcellsbank för stamceller från navelsträngen. Problemet kan dock lösas genom att etablera ett samarbete mellan olika sektorer, där StemCare A/S, Danmarks för tillfället enda navelsträngsbank, insamlar och lagrar de inledande 3 500 stamcellsprov från navelsträngen som Rigshospitalet hade satt som mål i sin ansökan. StemCare har sedan 2002 erbjudit privatpersoner att lagra stamceller från navelsträngen.

Genom ett sådant samarbete kan statskassan spara miljoner i etableringskostnader och samtidigt säkras att en offentlig stamcellsbank kan etableras med mycket kort varsel. Liknande samarbeten finns i andra länder som vi normalt jämför oss med, t.ex. Tyskland.

Kick-start av offentlig stamcellsbank i Danmark

Eftersom Danmark idag inte förfogar över en nationell stamcellsbank, måste de stamceller från navelsträngen som det finns behov av hittas i utländska stamcellsregister. Det är en dyr och tidskrävande lösning som samtidigt innebär att Danmark som nation inte bidrar internationellt på detta område. Dessutom har danskar som kräver behandling relativt sett en lägre chans att hitta vävnadskompatibla donatorer i utländska stamcellsregister, eftersom sannolikheten är större att man ”passar ihop” med människor med rötter i sitt eget land.

Genom att upprätta ett samarbete mellan det offentliga och StemCare kan etablering av en offentlig stamcellsbank ske med ögonblickligt varsel och Danmark skulle kunna – trots bristande medel att etablera en nationell stamcellsbank från grunden – ändå kunna upparbeta det önskade antalet stamceller från navelsträngen inom en relativt kort tid. Det skulle kunna vara en permanent lösning, eller en lösning som upprätthålls fram tills en offentlig stamcellsbank rent fysiskt har etablerats. Fördelen är att vi i Danmark inte behöver vänta ett flertal år på att kunna leverera stamcellsportioner till forskning eller behandling på offentliga sjukhus och universitet.

Politiskt stöd

Under 2010/2011 träffade StemCare hälsopolitiska ledare från i stort sett samtliga politiska partier, för att diskutera möjligheterna för ett sådant samarbete mellan sektorerna. Samtliga politiska partier gav då sitt stöd till idén, vilket resulterade i ett konkret förslag och en efterföljande diskussion med dåvarande hälsoministern Bertel Haarder.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
VD Lisbeth Juhl Christensen, MSc,
StemCare A/S, Sauntesvej 13
2820 Gentofte
Tel. +45 27 22 11 45
E-mail: ljch@stemcare.dk