Nyhet fra

Sickelcellanemi behandlas med stamceller

Sickelcellanemi är en medfödd sjukdom som orsakar anemi (blodbrist). Orsaken till sjukdomen är en skada i en av generna, som producerar hemoglobin – det ämne som transporterar syre i blodet. Sjukdomen förekommer i första hand hos personer med afrikanskt ursprung och de typiska symptomen är blekhet, trötthet, yrsel och dålig kondition.

Om man har sickelcellanemi behöver man i regel blodtransfusioner periodvis, till exempel i samband med infektioner. Sjukdomen minskar den drabbades livskvalitet och förkortar livslängden väsentligt, och kan i vissa fall behandlas med hjälp av benmärgstransplantationer och kemoterapi.

Bara i USA finns omkring 70 000 människor med diagnostiserad sickelcellanemi.

Läkning utan kemoterapi

Nu har forskare på University of Illinois Hospital and Health Sciences System emellertid kommit närmare en effektiv behandlingsmetod som inte innehåller kemoterapi. Forskarteamet har nämligen lyckats bota 12 personer mellan 17 – 40 år med hjälp av stamceller från patienternas syskon. Studien har offentliggjorts i facktidskriften Biology of Blood and Marrow Transplantation .

The National Institutes of Health campus i Maryland, USA, var de första som utförde försök med stamceller för att bota sickelcellanemi. Här behandlades 30 patienter med en framgångsfrekvens på 87 %. Forskarna på University of Illinois byggde vidare på erfarenheterna från Maryland i sitt fas 2-försök, som gällde 13 personer med sickelcellanemi, varav 12 – det vill säga 92 % av försökspersonerna – förklarades botade efter ett år. Redan under den första månaden efter behandlingen upplevde patienterna en märkbart förbättrad livskvalitet.

I förhållande till benmärgstransplantationer, som innebär kompletterande behandling med höga doser av cellgifter, är stamcellsbehandling med stamceller från en frisk syster eller bror ytterst skonsam, eftersom ingen efterföljande kemoterapi behövs.

Läs mer: http://www.medicaldaily.com/sickle-cell-anemia-treatment-ui-health-finds-transplants-can-cure-sickle-cell-without-353156

Källa: Medical Daily, den 17 september 2015.