Nyhet fra

Stamceller från navelsträngen används som standardbehandling av över 80 sjukdomar

Mer än åttio sjukdomar behandlas med stamceller från navelsträngen och då oftast med stamceller från nationella stamcellsbanker d.v.s. anonyma donatorer. Det gäller bland annat cancer- och blodsjukdomar liksom ett antal genetiska sjukdomar och olika ämnesomsättningssjukdomar.

Sjuttio procent av de patienter som behöver en stamcellstransplantation har inte en passande stamcellsdonator i familjen och måste därför söka efter en givare i offentliga stamcellsregister.

Stamceller från benmärgen ställer större krav på vävnadskompatibilitet än stamceller från navelsträngen, som i allmänhet tolereras bättre av patienten. Detta innebär att risken för GVHD ( Graft versus host disease) genom behandling med stamceller från navelsträngen är avsevärt lägre. Stamceller från navelsträngen kan därför användas av ett större urval av patienter.

Problematiken kring vävnadskompatibilitet är särskilt uttalad för patienter som tillhör minoritetsgrupper eller är av blandad etnisk härkomst.

Källa: http://parentsguidecordblood.org/brochure/PGCB_brochure_USA.pdf

November 2014