Nyhet fra

Stamceller från navelsträngen genom 30 år

Forskningen inom stamceller från navelsträngen har utvecklats i snabb takt sedan upptäckten för tre decennier sedan. Här är några av de viktigaste milstolparna från Danmark och resten av världen:
1985: Dr Hal Broxmeyer upptäcker att människans navelsträngsblod innehåller hematopoetiska stamceller och progenitorceller.
1988: Världens första behandling med stamceller från navelsträngen sker i Frankrike, där en sexårig pojke botas från en allvarlig blodsjukdom (Fanconis anemi) med hjälp av sin systers stamceller.
1992: Världens första offentliga navelsträngsstamcellsbank invigs i New York Blood Center. Projektet förverkligas av Dr. Pablo Rubinstein, med stöd av National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) och av National Institutes of Health (NIH).
1993: Världens första navelsträngstransplantation utförs med stamceller från obesläktad stamcellsdonator. Transplantationen utförs av Dr. Joanne Kurtzberg vid Duke University’s Pediatric Blood and Marrow Program.
1998: Amerikanska National Marrow Donor Program (NMDP) lanserar det första Cord Blood Program.
2002: Danmarks första privata navelsträngsstamcellsbank invigs.
2005: Den amerikanska kongressen beslutar med The Stem Cell Research and Therapeutic Act of 2005 (H.R. 2520), att USA ska insamla 150 000 individuella stamcellsprover från navelsträngen av hög kvalitet för bevaring i den nationella navelsträngsstamcellsbanken.
2006: Sverige inrättar den första offentliga navelsträngsstamcellsbanken.
2009: Antalet transplantationer med stamceller från navelsträngen överstiger antalet benmärgstransplantationer i USA.
2010: Antalet transplantationer med navelsträngsblod överstiger 21 000.
Dansk Nationalt Stamcellecenter (DanStem) etableras.
2012: Antalet transplantationer med navelsträngsblod som utförs med stamceller från obesläktad stamcellsdonator överstiger 30 000.
2013:Den första blodcancerpatienten behandlas framgångsrikt med förökade stamceller från navelsträngsblod.
StemCare etablerar sig på den svenska marknaden och gör det därmed möjligt för svenska föräldrar att bevara sitt barns navelsträngsblod i privat regi.
2015: Enbart i USA finns det nu 987 registrerade kliniska prövningar med navelsträngsstamceller.