Nyhet fra

Stamceller från navelsträngen kan vara nyckeln för att förebygga typ I-diabetes

Australiensiska forskare har inlett en studie som ska undersöka om behandling med stamceller från navelsträngen kan förhindra eller fördröja utvecklingen av typ 1-diabetes.

Studien genomförs i ett samarbete mellan The Children’s Hospital, Westmead Kids Research Institut och stamcellsbanken Cell Care Australia som lagrar stamceller från navelsträngen.

600 barn mellan 1 och 12 år som har lagrade stamceller från navelsträngen till förfogande kommer att screenas. Av de 600 barnen väljs de 20 barn ut som bedöms ha störst risk att utveckla sjukdomen och de utvalda barnen kommer att behandlas med sina egna stamceller från navelsträngen. Alla 600 barn har en nära släkting med typ 1-diabetes.

Förhoppningen är att de regulatoriska T-cellerna i stamcellerna från navelsträngen kan förhindra destruktionen av de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln och därmed förhindra eller fördröja utvecklingen av typ 1-diabetes.

Läs mer på:
http://www.cellcareaustralia.com
http://www.medindia.net
http://www.news.com.au