Nyhet fra

Stamceller från navelsträngsblod till barn med nedsatt hörsel

Fler och fler forskare dokumenterar att stamceller från navelsträngsblod kan användas till att reparera organ och skadad eller sjuk vävnad1,2. Forskare i USA arbeter just nu med att undersöka potentialen med stamcells behandling av barn med nedsatt hörsel3.

I loppet av de sista 25 åren har stamceller från navelsträngsblod använts i flera än 30.000 transplantationer världen över till behandling av mer än 80 sjukdomar hos både vuxna och barn. Utvecklingen av stamceller har banat vägen till ytterligare forskning som genomförs genom FDAs reglerade kliniska försök.

Childrens Memorial Hermann Hospital i Houston, Texas och den privatägda stamcellsbanken, Cord Blood Registry (CBR) samarbetar i den första studien, Fas 1, safety study, där man använder stamceller från navelsträngsblod för att behandla barn med nedsatt hörsel. Patienterna blir behandlade med deras eget uppbevarade navelsträngsblod. Forskarna hoppas på att studien vill öppna nya och flera alternativa behandlingar till barn med nedsatt hörsel.

Många barn lidar av nedsatt hörsel i USA pga låg eller hög frekvens, som orsakas av skadade hårceller i inner örat. Orsaken till detta kan vara sjukdom, medicinering, eksponering för höga ljud, skada vid födslen eller annan yttre skada till huvudet. Barnets utveckling vid nedsatt hörsel påverkar utvecklingen av hans/hennes språkkunskaper både arbetsmässigt och socialt.

Studien är uppmuntrande därför att den kan leda till att man kan undvika en operation på barn med starkt nedsatt hörsel och kanske ännu viktigare är att denna behandling har potentiella möjligheter att återställa till normal hörsel. Hörapparat och implantater förbättrar hörseln för barn, men kan inte återställa skadan i innerörat.

Målet är att uppnå normal hörsel utan hörapparat eller implantat, genom att använda stamceller från navelsträngsblod som kan “trigga” kroppens egen reparations mekanism och därmed uppnå en naturlig metod till behandling av nedsatt hörsel. Det ser lovande ut eftersom de pre-kliniska studierna pekar åt att en behandling med stamceller från navelsträngsblod kan hjälpa till att bota skadade celler i innerörat, som kunde leda till bättre hörsel.

Forskare från Texas har följt upp 10 barn i åldern 6 veckor till 18 månader, som alla har diagnosen nedsatt hörsel. Deras navelsträngsblod har blivit behandlad med samma kvalitetskontroll som andra patienter i Cord Blood Registry. Barn som är döva p.g.a. genetiska orsaker kan inte delta i försöket .

Enligt www.parentsguidecordblood.org, mottar patienterna en intravenös injektion med stam celler från deras eget navelsträngsblod. Patienten ska sedan till kontroll efter 1 månad, 6 månader och 12 månader efter behandlingen. Just nu har 3 barn blivit behandlade, och 6 till är registrerade för att delta i försöket.

(First FDA approved Stem Cell Trial to Treat Hearing Loss begins (Stem Cells Translational Medicine,http://stemcellstm.alphamedpress.org/site/misc/News012.xhtml).

Referens:

1.

Forraz, N., & McGuckin C. P. (2011). The umbilical cord: A rich and ethical stem cell source to advance regenerative medicine. Cell Proliferation, 44, 60–69.

2.
Mayani, H. (2011). Umbilical cord blood: Lessons learned and lingering challenges after more than 20 years of basic and clinical research. Archives of Medical Research, Nov. 16 [Epub ahead of print].

3.
Revoltella, R., Papini, S., Rosellini, A., Michelini, M., Franceschini, V., Ciorba, A., … Martini, A. (2008). Cochlear repair by transplantation of human cord blood CD133 cells to non-scid mice made deaf with kanamycin and noise. Cell Transplantation, 17, 665–678.

Learn more:
http://www.multivu.com/mnr/53686-cord-blood-childrens-memorial-hermann-fda-approved-stem-cells-hearing-loss