Nyhet fra

StemCare erbjuder alla Skandinaviska föräldrar uppsamling och bevaring av stamceller från både navelsträngen och navelsträngsblod

Från den 1 juni 2016 har föräldrar möjlighet att uppsamla och bevara stamceller från både navelsträngsblod och själva navelsträngen. Därmed ökar möjligheten att spara ännu mer av de unika celler som kan hjälpa till vid behandling av en rad olika sjukdomar där stamceller ersätter, reparera eller bygger upp skadade celler eller vävnader.

StemCare har uppsamlat och bevarat stamceller från navelsträngsblod sedan 2002. I navelsträngsblod finns det två typer av stamceller; blodbildande- och bindvävsstamceller, de så kallade mesenkymala stamcellerna, som kan förvandlas till ben, brosk, senor och fettvävnad. Vävnaden i navelsträngen, vilket oftas kastas bort med moderkakan efter förlossningen innehåller en stor mängd av mesenkymala stamceller. Dessa har vi nu möjligt att spara, som ett tillägg till stamceller från navelsträngsblodet.

Stamceller från navelsträngsblod och navelsträng kan uppsamlas i samband med förlossningen och är helt smärtfri, säker och okomplicerad för både mor och barn.

Fakta om mesenkymala stamceller från navelsträngen och navelsträngsblod :

– De är unga, oförstörda celler
– De finns i hög koncentration i navelsträngen (Wharton´s jelly)
– De kan utvecklas till en mängd olika celltyper
– De delar sig snabbare än andra (vuxna) mesenkymala stamceller, vilket leder till snabbare behandling av sjuka patienter
– Det finns många möjligheter till användning – exempelvis regenerering av skadade bindväv, ben, brosk, senor och muskler.
– De uppsamlas utan ingrepp som är smärtfri och okomplicerad för både mor och barn.

Fakta om blodbildande stamceller från navelsträngsblod :

– De finns i navelsträngsblod
– De kan utvecklas till alla blodceller
– De kan användas till behandling av en rad olika blodrelaterade sjukdomar
– De uppsamlas utan ingrepp som är smärtfri och okomplicerad för både mor och barn.