Nyhet fra

StemCare har en ny Medical Advisor i Sverige

Läkaren Karolina Förnvik är ny Medical Advisor för StemCares verksamhet i Sverige och efterträder Henrik Lawaetz som gått vidare till andra uppdrag. Karolina Förnvik svarar här på varför hon brinner för forskning kring stamceller samt varför hon valt att arbeta med StemCare.

Varför är stamceller så intressanta?

– Jag tycker det är fascinerande att se hur stamceller kan vidareutvecklas till flera olika typer av celler och de möjligheter som det kan skapa inom regenerativ medicin. Forskningen inom det här området går väldigt fort framåt och i framtiden blir det kanske till och med praxis att behandla stora folksjukdomar som exempelvis diabetes eller hjärtsvikt med stamceller. Dessutom är det fantastiskt att stamceller redan i dagsläget kan användas för att behandla och bota flera mycket allvarliga sjukdomar. För vissa svårt sjuka barn är stamcellsbehandlingen direkt livräddande.

Vilka möjligheter finns inom den pågående forskningen som nu pågår runtom i världen inom området stamceller?

– Det finns väldigt mycket pågående forskning runtom i världen, både på djurmodeller och riktiga patienter. Exempelvis tittar man i Tyskland för närvarande på möjligheten att behandla skadad hjärtmuskelvävnad, efter t.ex. hjärtinfarkt, med stamceller och i Polen har man på experimentell basis genomfört flera stamcellstransplantationer hos barn med förvärvade hjärnskador efter trafikolyckor eller syrebrist vid födseln. Det pågår även forskning för att behandla sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, MS och Crohn’s. Ett annat viktigt område som det forskas mycket inom är transplantationsmedicin och här har man genomfört stamcellsbehandling för att minska risken för rejektion.

Varför arbeta med StemCare och stamceller från navelsträngen?

– Stamceller från navelsträngen är unika på så sätt att de är “yngre” än andra typer av stamceller och dessutom är de väldigt lättillgängliga. Tycker att det är synd att bara slänga navelsträngen i soporna när det finns möjlighet att spara. StemCare ger barnet tillgång till dess egna stamceller om det skulle behövas, vilket möjliggör så kallad autolog transplantation när sådan är lämplig och då minskar man risken att cellerna stöts bort. Det möjliggör även användandet av stamcellerna för regenerativ medicin.

Kort om Karolina Förnviks karriär

Karolina Förnvik är i grunden utbildad till biokemist vid University of East Anglia i England och University of Bonn i Tyskland (BSc Biochemistry). Hon började därefter forska i England inom molekylär biofysik och närmare bestämt röntgenkristallografi för att försöka ta fram nya vaccin mot flera olika kroniska sjukdomar. Forskningen fortsatte sedan på Max-Lab i Lund efter att Karolina flyttat tillbaka till Sverige. Hon läste sen så småningom vidare till läkare i Lund och har sedan mer än fem år tillbaka forskat på Rausinglaboratoriet vid neurokirurgen i Lund. Det var också här som Karolina för första gången kom i kontakt med stamcellsforskning. Under tiden som AT-läkare i Eksjö i Småland växte hennes intresse för kirurgi och efter att hon blev legitimerad läkare så började Karolina att arbeta som läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Stamceller gör nytta

Idag genomförs transplantationer av stamceller från navelsträngen på både barn och vuxna. I de flesta fall har det transplanterats med hjälp av donerade navelsträngsstamceller, ofta från syskon, för att behandla blodsjukdomar som exempelvis cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet.

Enligt forskarna ligger den framtida potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reparativa/regenerativa behandlingsområden, såsom behandling av neurologiska skador och sjukdomar, till exempel autism och cerebral pares. För dessa typer av behandlingar är användandet av sparade stamceller inom familjen mycket värdefull, och vissa behandlingar kommer sannolikt att kräva egna stamceller. I Stockholm etablerar man centrum för regenerativ medicin på Karolinska Institutet baserat på tron på framtida användningsmöjligheter för stamceller.

I Sverige ska vi vara mycket stolta och glada över att vi har en nationell bank där man kan donera stamceller. Banken har dock en begränsning, genom att uppsamling bara görs på två sjukhus i Sverige och endast under kontorstid måndag till torsdag; Östra sjukhuset i Göteborg och på Huddinge sjukhus i Stockholm. Det nationella registret kan vidare enbart erbjuda familjesparande i vissa fall, exempelvis till familjer som redan har ett sjukt barn och där mamman är gravid. Ska du som familj vara helt säker på att få tillgång till dina egna sparade celler, då är det privata alternativet den enda möjligheten.

Kort om StemCare

StemCare är en privat dansk navelsträngsbiobank med kontor och representation i Malmö och Stockholm. Företaget har sedan 2003 samlat in och sparat cirka 15 000 stamcellsportioner. StemCare har gjort detta med en mycket högt kvalitetsnivå, och följt alla myndighetskrav och kvalitets-kontroller. StemCare är numera en del av Europas ledande navelsträngsbiobank Vita 34, som satsar mycket på forskning och utveckling, och som hittills har levererat ett 30-tal navelsträngsportioner till transplantationer.

För mer information kontakta:

Julie Illo Molin, Vice VD & Kvalitetsansvarig, StemCare jumo@stemcare.dk, tel. +45 28 91 48 30

Karolina Förnvik, Läkare & Medical Advisor, StemCare kafo@stemcare.se, tel. +46 (0)790-27 45 17

StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.