Nyhet fra

Stort intresse för stamceller vid behandling av autism

Ny forskning ingjuter hopp om att barn med autism kan få hjälp via behandling med egna stamceller från navelsträngen. Detta har utlöst ett stigande antal hänvändelser hos den danska stamcellsbanken, StemCare.

Spastiskt förlamade amerikanska barn har börjat gå och prata efter att de blivit behandlade med sina egna stamceller från navelsträngen. Behandlingen inger nu hopp att även barn med autism kan få de allvarligaste delarna av sitt handikapp åtgärdade och det första kliniska försöket har satts igång i USA. Framgången med de spastiskt förlamade barnen har bidragit till att amerikanska forskare tror att stamceller kan ha lika god effekt på de defekta cellerna i hjärnan på barn med autism.

Detta har medfört ett stigende antal hänvändelser, speciellt från föräldrar till barn med autism, till Nordens enda privatägda stamcellsbank, StemCare – men faktum är att stamceller från navelsträngen måste samlas in vid förlossningen.

”Stamceller som inte är barnets egna har inte samma ”homing”-effekt, som barnets egna har. Det unika med egna stamceller är nämligen att de själva letar sig fram till det som de ska reparera av vävnad eller skadade mekanismer i kroppen. Det gör även donatorstamceller, men egna stamceller har visat sig att ha en ännu bättre effekt. De totalt 30 barn som ska medverka i det kliniska försöket i USA, har alla fått sina egna stamceller insamlade vid förlossningen”, berättar Lisbeth Juhl Christensen, VD för StemCare.

Jämfört med många andra länder är det få barn i Danmark som får sina stamceller från navelsträngen insamlade. De lovande resultaten vid behandling av både spastisk förlamning och autism kommer utan tvekan att öka blivande föräldrars intresse för denna möjlighet, anser Lisbeth Juhl Christensen:

”Allt fler barn får en diagnos inom autismspektrumet så det är en sjukdom som många kan relatera till. Behandling med stamceller har hittills länkats samman med behandlingar av förhållandevis sällsynta sjukdomar. Autism kan däremot drabba alla, så det har en mycket högre relevans.”

StemCare råder blivande föräldrar som kontaktar stamcellsbanken att först och främst noga sätta sig in i ämnet, detta för att de i god tid innan förlossningen ska kunna fatta ett välgrundat beslut:

”Möjligheten återkommer ju inte. Det idealiska skulle vara om vi i Danmark hade ett professionellt, neutralt forum som kunde förmedla uppdaterad information om stamceller. I många stater i USA måste man enligt lag informera gravida om möjligheten att frysa ner stamceller från navelsträngen. Så blir det förhoppningsvis även här hemma. Just nu är det dock upp till föräldrarna att tillägna sig kunskapen”, säger hon.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
VD Lisbeth Juhl Christensen
StemCare A/S
tel. +45 +45 7025 7121 / mobil +45 +45 2722 1145