Nyhet fra

Svårt att hitta donatorer i internationella stamcellsregister

Som upptakt till DR1-dokumentären ”En mammas kamp”, som visades den 14 februari 2013, sände P1 Morgon samma dag en rad inslag om stamcellstransplantationer, med uttalande från bl.a. avdelningsläkare Helle Bruunsgaard från Klinisk immunologisk avdelning på Rigshospitalet och Professor, dr.med. Carsten Heilmann från Rigshospitalets barnavdelning. Sändningen fokuserade primärt på benmärgstransplantationer.

Helle Bruunsgaard sa i sändningen att det trots att det på ett globalt plan finns 21 miljoner benmärgsdonatorer, i många fall kan vara problematiskt att hitta en lämplig donator när behovet uppstår. Det gäller speciellt om man härstammar från exempelvis Afrika, Asien eller t.ex. Grönland – eller är av blandad etnisk härkomst. Orsaken är att det i de internationella registren finns en överrepresentation av donatorer med nordeuropeisk härkomst. Där endast var femte vit kaukasier av nordeuropeisk härstamning inte kan hitta en lämplig benmärgsdonator i de internationella registren, är det ofta omöjligt för andra befolkningsgrupper att hitta lämpliga donatorer.

Problematiken är särskilt uttalad när det handlar om benmärgsstamceller. Stamceller från navelsträngen är enligt Carsten Heilmann inte like ”krävande” som benmärgsstamceller och tolereras i allmänhet bättre av patienten. Det innebär att risken för Graft Versus Host vid behandling med stamceller från navelsträngen är betydligt mindre och en enda stamcellsportion från navelsträngen kan därför användas av ett bredare segment av patienter.

Vid Graft Versus Host avstöter donatorns vita blodkroppar patienten. Avstötning är en av de farligaste biverkningarna vid icke kompatibla vävnadstyper, till och med små eller nästan obefintliga variationer mellan benmärgsdonator och patient kan leda till avstötning.

(DR, P1 Morgon, den 14 februari 2013)
Hör sändningen på dr.dk. (DK)

Du kan läsa en presentation av sändningen här. (DK)