Nyhet fra

Tio läkemedelsbolag går samman om en stamcellsbank

Ett nytt initiativ stödjer att stamceller spås en stor framtid bland forskare från både universitet och läkemedelsbolag över hela världen. Novo Nordisk och 9 andra läkemedelsbolag har därför gått samman med 23 universitet för att etablera stamcellsbanken StemBANCC. Syftet är att använda humana pluripotenta stamceller i utvecklingen av nya läkemedel. Pluripotenta stamceller är stamceller som har förmågan att utveckla sig till vilken celltyp som helst i kroppen.

Forskarna vill skapa och karakterisera 1 500 människoskapade pluripotenta stamcellslinjer som ska användas i studierna av en rad sjukdomar, härunder diabetes, autism, perifera nervsjukdomar, smärta, migrän, schizofreni, bipolär sjukdom samt demens. De framtagna cellinjerna kommer härefter att bidra till utvecklingen av nya läkemedel, eftersom man med hjälp av stamcellslinjerna får en enastående chans att återge sjukdomsmekanismer in vitro och att man därmed kan testa forskningsresultat på ett tidligt stadium. Dessutom kommer stamcellslinjerna – just för att de har utvecklats från stamcellsprov från noga definierade och screenade patientgrupper – att bidra med ny insikt om sjukdomsmekanismer.

Det är årets Nobelpristagare, Shinya Yamanaka från Japan och John B. Gurdon från Storbritannien, som upptäckte att mogna stamceller kan omprogrammeras till stamceller som har förmågan att utveckla sig till alla typer av vävnad (pluripotenta stamceller). StemBANCC är ett resultat av detta vetenskapliga genombrott, som har gjort det möjligt för stamcellsforskare att fokusera på vuxna stamceller och stamceller från navelsträngsblod framför forskning på embryonala stamceller, vilka är etiskt problematiska.

Övriga läkemedelsbolag bakom StemBANCC är Pfizer, Sanofi, Roche, Abbott Laboratories, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck KGaA och Orion Oyj. Parterna har totalt satsat 55,6 miljoner euro (415 miljoner kr.) i projektet.

Läs mer på t.ex.
http://www.imi.europa.eu (PDF)
http://www.roche.com