Nyhet fra

Vita 34 bland världens 10 ledande blodbanker för navelsträngsblod

Detta har en studie från Intitute BioInformant, som specialiserat sig på verksamhet inom området stamceller, slagit fast. Enligt denna har blodbanker för blod från navelsträngen uppstått i alla industrialiserade länder, liksom i många utvecklings- och tillväxtländer. Det finns omkring 500 företag som erbjuder lagring av navelsträngsblod i världen. Vita 34 tillhör, som enda stamcellsbank i Tyskland, de tio mest inflytelserika och innovativa bankerna i världen.

Till de kriterier som undersökts inom ramen för studien hör bland annat företagets storlek och globala expansion, innovationskraft hos företagsmodellen och antal produkter och kvalitetsegenskaper hos produkterna. Dessutom bedömer de hur effektiva och målinriktade marknadsföringsåtgärder som etablerats eller hur tydligt de skiljer sig från andra marknadsförares åtgärder. För att komma med bland de 10 bästa måste företagen skapa världsomspännande standarder och ha stort inflytande på utvecklingen av blodbanker för navelsträngsblod.

Vi är mycket glada över denna bedömning från ett oberoende och välrenommerat institut, eftersom det ännu tydligare understryker att den väg vi slagit in på leder till målet. Vi anser oss ha ansvar för att möjliggöra en bred försörjning med stamceller, så att ännu fler människor kan dra nytta av de medicinska framstegen och den stora hälsofrämjande potentialen hos stamceller från navelsträngen.