Nyhet fra

Vita 34 får Innovation Award TOP 100

Bioteknikföretag från Leipzig utsett till en av de viktigaste innovatörerna bland mindre och medelstora företag i Tyskland.

På fredag utser TOP 100 för 23:e gången de mest innovativa mindre och medelstora företagen i Tyskland. Vita 34 AG finns med i den innovativa eliten och får ta emot priset Top Innovator Award av Ranga Yogeshwar, som är mentor för innovationstävlingen. Bioteknikföretaget från Leipzig har först framgångsrikt passerat genom en krävande vetenskaplig urvalsprocess där innovationshantering och framgång undersökts, tillsammans med en rad andra faktorer.

Vita 34 AG är pionjär bland privata navelsträngsblodbanker i Europa och den största stamcellsbanken i den tysktalande världen. Företaget, som grundades för nästan tjugo år sedan, har specialiserat sig på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad för förebyggande medicinska åtgärder och som tillverkare av stamcellstransplantat från navelsträngsblod och är den största och mest erfarna stamcellsbanken i den tysktalande världen. Cirka 150 anställda inom laboratorier, kvalitetssäkring, försäljning, marknadsföring och administration ger kunderna kvalitet och säkerhet på högsta nivå. Genom dotterbolag och distributionspartners arbetar Vita 34 i nästan 30 länder världen över och samarbetar med över 2 000 kvinnokliniker och mer än 15 000 gynekologer, bara i Tyskland och Europa.

Med sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning bidrar den erkända topp-innovatören kraftigt till medicinska framsteg inom området stamcellsforskning. Ledningen är nära involverad i de innovativa processerna och tillbringar större delen av arbetstiden med arbete för dessa. VD dr. André Gerth säger ”Jag tycker så mycket om att arbeta med ämnet därför att innovationer inom alla Vita 34-avdelningar är nödvändiga för ytterligare tillväxt, ur strategisk synvinkel.”

Potentialen för stamceller inom den regenerativa medicinen är enorm, trots att marknaden är strikt reglerad. Vita 34 behöver därför analysera nya idéer mycket noga med avseende på genomförbarhet, kostnadseffektivitet och marknadspotential. För att säkerställa detta har Leipzig-företaget utvecklat en flerstegsprocess genom alla hierarkiska nivåer, för att filtrera fram just de idéer som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara och som är till nytta för patienterna och därmed skapar framgång på marknaden. Dessa innovationsprocesser hos Vita 34 karakteriseras av särskilt målinriktad och detaljerad utveckling.

Detta är inte den enda orsaken till att Vita 34 har ett brett produkt- och tjänstesortiment, som det är extremt viktigt att hela tiden utveckla. Därför erbjuder Vita 34, inom området blodbank för navelsträngsblod, utöver förvaring för barnet självt (autolog), även produkter som kombinerar förvaring med offentlig donation (allogen). Erbjudandet att förvara hela navelsträngen är också av särskild betydelse: Vita 34 är det första och enda företaget i den tysktalande världen som har offentlig licens att förvara vävnad från navelsträngen med avsikt att extrahera stamceller som källmaterial för terapeutiska ändamål – och som har utvecklat en specifik metod som är världsunik. Forskning och utveckling av nya källor utförs för att extrahera stamceller från (t.ex. tänder, hår eller fettvävnad) och utveckla terapeutiska applikationer med utgångspunkt från stamceller, liksom en kosmetisk ansiktskräm som innehåller stamceller från växter – allt i syfte att förbättra det imponerande produktutbudet. ”Vi har föresatt oss att ta lansera en ny tjänst, en ny produkt eller en ny produktionsmetod på marknaden varje år” säger dr. Gerth. Det är därför innovationer är så viktiga för Vita 34. Allt material som används för insamling, bearbetning och förvaring förbättras hela tiden, eller kompletteras med egenutvecklingar, som säkrare insamlingsutrustning, kryo-påsar som inte går sönder så lätt eller temperaturkontrollerade transportlådor. Dessutom optimerar de hela tiden produktionsstegen eller utvecklar helt nya produktionsmetoder.

Vita 34 sticker ut, tack vare det stora antalet forskningsaktiviteter. För att undersöka möjligheterna för medicinsk användning av stamceller från navelsträngsblod, och för att utveckla nya cellprodukter, deltar de egna vetenskapsmännen aktivt i tillämpad stamcellsforskning och samarbetar med ett stort antal välkända forskningsinstitutioner och universitet. Många års erfarenhet och samlad kunskap uttrycks i den praktiska applikationen, som är en fördel, framför allt för Vita 34:s tyska kunder. Detta för att Vita 34 är den enda privata stamcellsbanken i Tyskland som tillverkar den aktuella medicinska applikationen av stamcellsdepositionerna innan de sparas som förebyggande individuella säkerhetsåtgärder och på så sätt understryker den höga kvaliteten av de sparade stamcellspreparaten. Bearbetning av hög kvalitet och pålitlig långtidsförvaring som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskrav säkerställer att stamcellsdepositionerna är lämpliga för terapeutiska ändamål. Till idag har 30 av de celldepositioner som tidigare sparats hos Vita 34 redan använts för patienter som lider av blodsjukdomar, medfödda hjärnskador, neuroblastom eller diabetes typ 1 och andra sjukdomar.

Vita 34 har varit en motor för innovationer inom marknaden för stamcellsbanker i åratal och vill stärka sin ställning ytterligare, särskilt när det gäller stamcellernas stora potential inom den regenerativa medicinen. Ledande vetenskapsmän anser att inom den närmaste framtiden kan var sjunde person komma att behöva terapi baserad på stamceller under sin livstid. Bioteknikföretagets mål är därför att tillhandahålla nya stamcellsprodukter och -behandlingar till alla människor och uppfylla kundernas förväntningar och behov i framtiden, liksom att utveckla innovativa produkter. ”Vår viktigaste drivkraft är att patienter bevisligen har nytta av våra produkter” förklarar dr. Gerth. ”Och naturligtvis att poängtera att vi var värda belöningen som topp-innovatörer bland tyska mindre och medelstora företag.”

Om TOP 100

Sedan 1993 utdelar compamedia TOP 100-sigillet för särskild innovativ styrka och innovationsframgångar över genomsnittet till mindre och medelstora företag. Sedan 2002 är professor Nikolaus Franke ansvarig vetenskaplig chef för Institute of Entrepreneurship and Innovation vid Vienna School of Economics. Mer än 4 000 företag var intresserade av årets tävling och utvärderats i kategorier som ”innovationsdrivande företagsledning”, ”innovationsklimat”, ”innovativa processer och organisation”, innovationsmarknadsföring” eller ”innovativ framgång”. De belönade företagen är marknadsledande inom sina branscher. Siffrorna i bedömningen bevisar detta: Bland företagen är 97 nationella marknadsledare och 32 ledare på världsmarknaden. Mentorn för TOP 100, vetenskapsjournalisten och TV-värden Ranga Yogeshwar är imponerad av företagens kvalitet och hoppas på en signaleffekt: ”TOP 100 genererar nya idéer och utvecklar dem till banbrytande produkter och tjänster på ett sätt som är remarkabelt i ordets verkligaste mening. Det är därför jag är glad att priset gör de här kvaliteterna synliga.”

Om Vita 34

Vita 34 AG med huvudkontor i Leipzig är den största och mest erfarna stamcellsbanken i den tysktalande världen. Företaget, som grundades 1997, har specialiserat sig på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad, liksom på produktion av stamcellstransplantat från navelsträngsblod. För närvarande förvaras navelsträngsblod och -vävnad från nästan 145 000 barn från Tyskland och andra europeiska länder. Vita 34 har redan bevisat den höga kvaliteten på stamcellspreparaten i 30 applikationer.