Nyhet fra

World Cord Blood Congress, Boston, September 2013

Jag har nyligen återvänt från Boston där jag närvarade vid World Cord Blood Congress.

Som alltid är dessa branschspecifika kongresser för navelsträngsblod av stort värde. Att kunna dela erfarenheter från hela världen, lära från experter och pionjärer på området och dela lokala erfarenheter tillför ett värde till branschen som helhet men även till de egna lokala aktiviteterna.

Vad som framgick tydligt vid årets konferens var behovet av att stamcellsbanker, både offentliga och privata, samarbetar och samverkar för att gynna hela branschen. En bransch som står inför växande utmaningar för att förbli ekonomiskt lönsamma med ökade kostnader relaterade till lagstadgade krav, välbehövlig forskning och kliniska tester för att vidareutveckla tillämpningsmetoder och förbättra resultaten.

Diskussionerna och presentationerna gav verkligen en känsla av spänning bland delegaterna med hänsyn till utvecklingen och den framtida potentialen för ökad användning av navelsträngsblod. Både den ökade användningen av navelsträngsblod i nuvarande behandlingar av blod- och blodrelaterade sjukdomar, men också de nya upptäckterna inom regenerativ medicin. Detta har möjliggjorts genom lärdomar från tidigare erfarenheter, ökad förståelse för vetenskapen, nya tekniska upptäckter och samverkan inom branschen.

Representanter från hela världen delade med sig av sina erfarenheter gällande lagring av navelsträngsblod i sina egna länder. Det framgick tydligt att lagring av navelsträngsblod – både offentlig och privat- varierar från land till land med hänsyn till medvetenhet, födelsetal, användning av navelsträngsblod som källa vid stamcellstransplantationer och kliniska tester som bedrivs i länder för att undersöka potentiella framtida behandlingar.

För mig fanns några tydligt viktiga fraser och nyckelord för branschen. Medvetenhet och utbildning, samverkan, kvalitet, forskning och kliniska tester.

När allt kommer omkring måste prioriteten vara att främja detta område för att kunna erbjuda både behandlingar som räddar liv och behandlingar som förbättrar livskvaliteten och minskar morbiditeten för patienten.

Cherie Daily
Medicinsk rådgivare