Vita 34 - Nordens största stamcellsbank

Vi tar hand om livets byggstenar

Vita 34 skyddar livets byggstenar. Vi tar hand om stamceller från barns navelsträngar, för att på så sätt ge barn en ovärderlig möjlighet att kunna ta del av framtida behandlingsformer. Genom hela livet kan stamceller bidra till att behandla sjukdomar.

Vi tror på och arbetar för, att alla barn kan växa upp i en värld där deras stamceller finns tillgängliga och är en naturlig del av läkarnas behandlingsplan. Därför uppsamlar vi och förvarar stamcellerna från navelsträngen och inte bara i Skandinavien utan även i Europa.

Norden kontoret gick tidigare under namnet StemCare, men blev 2015 en del av Vita 34 koncernen. Det har medfört en stor fördel för våra nordiska kunder, då vi nu har tillgång till ett större nätverk med mer erfarenhet och flera innovationsmöjligheter. Vi tillhör en av världens största stamcellsbanker.

Vita 34 är den största och mest erfarna stamcellsbanken i Norden och vi hjälper föräldrar i Sverige, Danmark, Norge och Finland med att spara barns stamceller från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Vi är specialister på spara stamceller och med hela Vita 34 koncernen tar vi hand om 200 000 barns navelsträngsstamceller. Med redan 30 utförda behandlingar har Vita 34 kunnat bekräfta den höga kvalitén på de sparade proven.

Vita står för det latinska ordet liv och 34 refererar till ytmolekylen CD34, som kännetecknar de blodbildande stamcellerna. Vårt namn symboliserar det som vi brinner för, nämligen livets byggstenar – stamcellerna från navelsträngen – och de möjligheter som de ger oss.   

Siffror och fakta om Vita 34

 • Huvudkontor och eget stamcellslaboratorium i Leipzig
 • Nordiskt huvudkontor i Gentofte, Danmark
 • 140 medarbetare (December 2015)
 • Cirka 145 000 sparade navelsträngsprover (Juli 2016)
 • 30 behandlingar av sparat navelsträngsblod (Juli 2016)

Utmärkande för stamceller från navelsträngsblod

 • Stamceller från navelsträngsblod är unika

  Stamceller är lika unika som ett fingeravtryck och så individuella som personligheten.

 • Stamceller från navelsträngsblod är unga

  Stamceller från ett nyfött barn är inte påverkade av ålder eller miljö. De är opåverkade, vitala och delbara.

 • Stamceller från navelsträngsblod är flexibla

  Stamceller från navelsträngsblod är speciellt flexibla, genom sin differentieringspotential kan de utvecklas till olika typer av celler.

Nya möjligheter

ueber-vita-34-unternehmen-forschungsinitiativen

Vita 34 samarbetar inom forskning och utveckling med ledande forskningsinstitutioner i hela Europa – exempelvis med Leipzigs universitet, Fraunhofer Institutet för Cellterapi och Immunologi, (Foto: Universitätskirche St. Pauli av schaerfsystem / pixabay.com)

Vita 34 engagerar sig i tillämpad forskning och samarbetar med universitet och forskningsinstitutioner i hela Europa. Vi gör det, eftersom det inte enbart handlar om att spara barns navelsträngsblod på ett säkert sätt, utan också för att stamceller ska kunna bota fler sjukdomar. Vi är själva föräldrar och vi vill se så många friska barn som möjligt. Nedan kan du se några av de läkare och forskare som vi samarbetar med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universität Leipzig

Dr. Michael Cross

Differentiering av stamceller från navelsträngsblod

 

Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig

Prof. Dr. med. Frank Emmerich och Dr. Johannes Boltze

Stroke-behandling

Terapeutisk verksamhet för vuxna stamceller beroende av åldern på cellpopulationen och mottagarorganismen

 

Translationszentrum für Regenerative Medizin, Leipzig

Dr. Rüdiger Alt

Etablering och evaluering av VSEL-stamceller för reparation av vävnader

 

Universität Leipzig

Dr. Manja Kamprad

Förökning av stamceller från navelsträngsblod

 

Universität Rostock

Prof. Dr. med. Gustav Steinhoff

Hjärtinfarktbehandling

 

Technische Universität München

Prof. Dr. med. Annette-Gabriele Ziegler

Behandling av typ-1-diabetes

 

Medizinische Hochschule Hannover

Prof. Dr. Ulrich Martin

Endotelceller från navelsträngsblod för framställning av inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler)

 

Universität Rostock och Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig

Dr. med. Can Yerebakan

Stamcellsterapi vid Fallot-tetralogi

 

Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, BioPlanta GmbH Leipzig och Leibnitz-Institut für Pflanzen-Biochemie Halle

Dr. Anika Schumann

Användning av frostskyddsproteiner för kryokonservering av navelsträngsblod

 

Universität Leipzig

Dr. med. Stephan Fricke

Mesenkymala stamceller från navelsträngsblod för behandling av transplantat-kontra-värdavstötning/-sjukdom efter blodstamcellstransplantation

 

Vårt glas laboratorium

Vi på Vita 34 har vårt eget laboratorium. På så sätt ligger hela processen 100% i våra händer – från uppsamling och transport, till förberedning och förvaring av navelsträngsblod och –vävnad, till utlämnande till den behandlande läkaren. Vi är därför aldrig beroende av andra företag och underleverantörer, utan kan fokusera på att på allra bästa sätt ta hand om ditt barns stamceller. För att förbättra vår kvalitet ytterligare, kontrolleras vi regelbundet av hälsoministeriet, bland annat genom Paul-Ehrlich-institutet.

Du är alltid välkommen att följa behandlingsprocessen i vårt GMP- högteknologiskt laboratorium. Du behöver bara boka besöket i förväg. Du kan också se oss online – i vår virtuella 360°-laboratorievisning.