Vita 34 är aktiv i 26 länder genom dotterbolag och företagspartners – för att ge så många människor som möjligt chansen till behandling med stamceller från navelsträngen.

En internationell verksamhet

Vita 34 - en del av något större

Vita 34 i Norden är en del av den näst största stamcellsbanken i Europa, med huvudkontor i Leipzig, Tyskland. Vårt tyska moderbolag har samarbetspartners och dotterbolag både i och utanför Europa, vilket ger en stor samverkan när det gäller erfarenhet, innovation och kunskapsutbyte.

Här kan du läsa mer om Vita 34´s historia och om våra samarbetspartners och dotterbolag.

 

Våra samarbetspartners i Europa

Vita 34 har sina rötter i Leipzig, i hjärtat av Tyskland. Här tog idén sitt avstamp år 1997: Varje barn ska ha möjlighet till sin egen stamcellsdeposition – och därmed möjlighet att få behandling med stamceller om man drabbas av sjukdom.

En viktig del för företaget är verksamheten i utlandet via dotterbolag och samarbetspartners. Med stöd av partners i Italien, Spanien, Baltikum, Skandinavien och Balkanländerna etablerar Vita 34 kontinuerligt nya och attraktiva marknader. Vita 34 har ständigt ökat aktiviteterna på den internationella marknaden under de gångna åren och etablerat en försäljningsallians i stora delar av Europa. Idag är Vita 34 utöver Tyskland och Norden verksamt i totalt 24 länder i Europa och världen, har omkring 2 000 avtal med förlossningskliniker för uppsamling av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad,samt arbetar tillsammans med omkring 15 000 gynekologer.

Vita 34 väljer noga ut sina samarbetspartners. Endast de som kan möta våra högt ställda krav på kvalitet av stamcellspreparaten, kan efter en noggrann undersökning få ta del av Vita 34´s nätverk och kan utnyttja den stora kunskapen och den mångåriga erfarenheten. Tack vare denna urvalsprocess, skapar Vita 34 standarder – inte bara i Europa, utan i hela världen.

 

 

 

 

Våra samarbetspartners i övriga världen

Vita 34 bygger framgångsrikt upp aktiviteter utanför Europas gränser, i Vietnam och Kina. Ett samarbetsavtal har slutits mellan Vita 34 och en privat klinik för uppbyggnad av ett stamcellscentrum i Ho Chi Minh City, Vietnam. Där ska stamcellers potential för medicinskt bruk undersökas. Uppbyggnaden av den första offentliga stamcellsbanken enligt europeisk standard blev på så sätt grundad i Hanoi, Vietnam.

ueber-vita-34-internationale-partner-weltkarte

Vita 34-engagemang i världen

Secuvita i Spanien

Secuvita är vår samarbetspartner i Spanien sedan 2006. Sedan 2010 är företaget ett dotterbolag till Vita 34.

Cord iPS är vår partner i Serbien

Cord iPS är ett AAA-betygsföretag, grundat 2010, som är verksamt inom navelsträngsblodbank och genetisk testning. Med detta samarbete stärker Vita 34 sin position i Serbien.

Serena Medical i Italien

Serena Medical har varit vår partner i Italien sedan 2017.

Bio Save i Sydosteuropa

Bio Save är vår partner i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Slovenien.

Izvorna Celica - samarbetspartner

Izvorna Celica är sedan 2009 samarbetspartner till Vita 34 och sedan 2015 dotterbolag till Vita 34 via Bio Save.

Biogenini

Biogenini är sedan 2013 vår samarbetspartner i Bulgarien.

Imunolita i Litauen, Estland och Lettland

Vita 34 övertar aktie- och röstningsmajoritet i den litauiska stamcellbanken AS ”Imunolita” och fortsätter att öka marknadsandelen på den europeiska marknaden. Imunolita är vår partner i Litauen, Estland och Lettland.

Vita 34 Slovakia

Under första kvartalet 2015 fick dotterbolaget Vita 34 Slovakia, tillstånd från de Slovakiska myndigheter gällande uppsamling, distribution och export av navelsträngsblod. Med utgångspunkt från detta tillstånd har Vita 34 Slovakia påbörjat driftaktiviteterna.

BioMax

BioMax är vår partner i Libanon.

Omni-Medical Health Services

Omni-Medical är vår partner i Förenade Arabemiraten.