Vi är med och skapar framtiden

Forskning och utveckling hos Vita 34

Vita 34 har en egen innovationsavdelning för forskning och utveckling, som bidrar till att nya uppfinningar och processer snabbt kan implementeras. Innovationsprocessen hos Vita 34 utmärks av en målinriktad och detaljerad utveckling. Som en följd av forskning och etablering av nya behandlingar inom regenerativ medicin, får stamceller en allt större betydelse.

Tack vare möjligheten att långtidsspara stamceller, har Vita 34, som första privata stamcellsbank i Europa, öppnat upp för att alla patienter ska kunna få en individuell behandling.

Så kan vi hjälpa varandra

Innovationer är vägen fram för Vita 34

Dr. André Gerth (Adm. Dir.)

Vi som stamcellsbank är stolta över att vi under 2018 kommer att introducera en ny valmöjlighet, där vi kombinerar det individuella sparandet av stamceller med en offentlig donation. Navelsträngsblod är allt för värdefullt för att kastas bort. I länder med nationella stamcellsbanker som Sverige, kan föräldrar ställas inför ett val att antingen spara stamceller privat eller donera till den offentliga banken. Vita 34 kommer under 2018 börja erbjuda föräldrar möjligheten för att kombinera båda delarna. Vi kallar det för Vita Din&Min.

Processinnovationer och processoptimering

Processinnovationer är väsentliga och mycket viktigt för Vita 34. Därför optimeras produktionsstegen kontinuerligt och utvecklar nya tillverkningsprocesser för uppsamling, behandling och långtidsförvaring (t.ex. intern utveckling av uppsamlings kit och krypåsar).

Vita 34 är pionjären på marknaden för stamcellsbanker och har i många år drivit innovationen framåt i branschen. För att det ska fortsätta vara så i framtiden har vi som målsättning att varje år introducera en ny produkt, en ny tjänst eller en ny produktionsmetod på marknaden. På så sätt garanterar Vita 34 att uppfylla marknadens önskemål och behov även i framtiden – och därmed hela tiden göra våra kunder nöjdare. Målet för Vita 34:s stora insats är att ge alla människor tillgång till nya produkter och behandlingar med grund i stamceller.

  • Stifternas förbund (Stifterverband), ett gemensamt företagsinitiativ har tilldelat Vita 34 ett pris för forskningsinsatsen. Förbundet arbetar för att stärka fokusen på den tyska utbildningen och forskningen.

  • Vita 34 är GMP-certifierat (good manufacturing practice). Alla preparat framställs med bästa tillverkningspraxis och har bekräftad kvalitet. Så skapar vi grunden för säker användning av navelsträngsblod

  • TOP 100 ger utmärkelser till de mest innovativa, medelstora tyska företagen. Vita 34 AG har mottagit priset som TOP-innovatör, för sina intensiva forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

Förlossningspaket för uppsamling och transport

Vårt innovativa Vita 34 förlossningspaket, är både en förvaringsbox och temperaturkontrollerat transportpaket. Utöver det sterila uppsamlingsmaterialet, innehåller paketet en elektroniskt "termo-log", som kontinuerligt övervakar temperaturen och på så sätt säkrar en optimal och säker transport av både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Innovativa blodpåsar

Vi har efter flera års forskning och materialtestning utvecklat blodpåsar, där navelsträngsblodet kan sparas tryggt och säkert. Blodpåsarna är hållbara och slitstarka och då vi fryser ned ditt barns stamceller till -180 grader, är de även motståndskraftiga mot extrem kyla.

Tillgång till en barnmorska dygnet runt

Dygnet runt har vi en barnmorska som bemannar vår akut telefon, sk. Hotline. Du ska känna dig trygg med att Vita 34´s specialistutbildade personal kommer till ditt förlossningssjukhus och tar hand om hela processen kring uppsamling, packning och transport av provet på säkert sätt.

Specialkurir

Snabbt och säkert, 365 dagar om året. För att navelsträngsblod och -vävnad från hela Norden ska komma fram till vårt laboratorium, samarbetar vi med experter med specialitet på risktransporter.

Personlig rådgivning

Professionellt och kompetent. När behandlande läkare har beslutat att ditt barns stamceller ska användas, får du praktisk hjälp och stöd genom våra professionella rådgivare. De kan också hjälpa dig med att skapa kontakt med specialister.

Tillstånd från myndigheter

Noggranna tillståndsförfaranden, stränga säkerhetsåtgärder och aktivt forskning garanterar att navelsträngsblodet från ditt barn kan användas för behandlingar. I Tyskland beviljas de nödvändiga tillstånden och licenserna från Paul-Ehrlich-Institut, en institution under Bundesministerium für Gesundheit (federala hälsoministeriet). I Norden beviljas de nödvändiga tillstånden från respektive lands myndigheter. I Sverige; Inpektionen för Vård och Omsorg, i Danmark; Styrelsen for Patientsikkerhed och i Norge; Helsedirektoratet.

Konkursförsäkring

Föräldrar till 145.000 barn har idag sparat navelsträngsblod och -vävnad hos Vita 34. Som en pålitlig partner har vi även säkrat finansiella risker för dig. Om Vita 34 i Norden upphör med sin verksamhet övergår alla prover samt data till företaget i Tyskland. Detta är säkrat enligt Europeisk lag. Ingen vet vad framtiden för med sig. En sak är dock säker: Professionell förvaring av ditt barns stamcellssparande är garanterad i minst 50 år. Även om oförutsedda omständigheter skulle uppkomma. HDI GLOBAL SE garanterar korrekt förvaring av stamcellsdepositioner i 50 år från tidpunkten för sparandet, vid tillfälle av konkurs hos moderbolaget.

Vad som än händer - ditt stamcellssparande är säkert!