Pressmeddelandet fra

Vita 34 utökar sin verksamhet i Kina

Vi deltar i uppbyggnad av en stamcellsbank i Yinchuan

Vita 34 och det kinesiska teknologiföretaget AVIC Biology planerar gemensam uppbyggnad av en stamcellsbank enligt tyska kvalitetsstandarder i Yinchuan. Ett samarbetsavtal har undertecknats av Vita 34:s VD Dr. André Gerth och direktören för AVIC Biology, Wang Hualin.

Vita 34 AG, den mest erfarna och största stamcellsbanken i Norden och den tysktalande världen och näst största navelsträngsblodbanken i Europa fortsätter växa internationellt. I Provinsen Ningxia inleder Vita 34 ett samarbete med det kinesiska teknikföretaget AVIC Biology CO., LTD.

Grunden för samarbetet ligger i en förfrågan från AVIC Biology hos Cord Blood Europe, den europeiska samarbetsorganisationen för privata navelsträngsblodbanker. AVIC Biology sökte en kompetent samarbetspartner för att bygga upp en stamcellsbank.

Sedan våren 2015 har samtal förts med det kinesiska företaget. I närvaro av den Sachsiske ministern för vetenskap, arbete och trafik, Martin Dullig, undertecknade Vita 34 maj 2015, i en avsiktsförklaring grundvalen för det aktuella avtalet om tekniköverföring. Intensiva samtal och många ömsesidiga besök har övertygat AVIC Biology om det Sachsiska bioteknikföretagets expertis och utomordentliga kvalitet.

Målet för samarbetet är uppbyggnad av ett laboratorium för förberedelse och kryokonservering av stamceller från navelsträngsblod. Det ska uppfylla högsta medicinska kvalitetsstandarder och utöver möjligheten att spara navelsträngsblod privat för patienterna själva eller deras familjemedlemmar ska det även erbjuda alternativet offentliga donationer.

Vita 34 levererar allt know-how för uppbyggnaden av stamcellsbanken. Till det hör inte bara teknisk inredning och rådgivning, utan även utbildning av medarbetarna på platsen. På så sätt kan man garantera att de beprövade processer som ständigt vidareutvecklas och optimeras i Leipzig sedan 1997, kan överföras och anpassas. Vita 34 bistår AVIC Biology med all erfarenhet och expertis, såväl under planerings- och implementeringsfaserna som under driften av navelsträngsblodbanken.

AVIC Biology är ett av de ledande kinesiska företagen inom stamcellsforskning. ”Vi gläder oss mycket åt att vi i AVIC Biology har kunnat få en stark och erfaren partner på stamcellsmarknaden i Kina” förklarar Dr. André Gerth. AVIC Biology CO., LTD tillhör AVIC Capital Co. Ltd., ett dotterbolag till Aviation Industry Corporation of China. Aviation Industry Corporation of China är en statlig kinesisk flygkoncern.

Med denna överenskommelse tar Vita 34 ännu ett viktigt steg inom ramen för vår internationella expansionsstrategi och är nu aktivt inom området stamcellsbanker även i Kina, världens största ekonomi.

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med huvudkontor i Leipzig är den största och mest erfarna stamcellsbanken i Norden och den tyskspråkiga världen. Företaget, som grundades 1997, är specialiserat på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad och på medicinsk användning, liksom på framställning av stamcellstransplantat från navelsträngsblod. För närvarande förvaras navelsträngsblod och -vävnad från cirka 145 000 barn hos Vita 34. Högkvalitativt beredda stamcellsdepositioner som förvarats i Vita 34:s egna kryolager har redan använts för medicinsk behandling 30 gånger, vilket bekräftar den höga kvalitén på stamcellspreparaten.