Pressmeddelandet fra

Vita 34 har framgång i Rio

Vi är med och förbättrar avloppsreningen i Rio de Janeiro.

Sachsisk teknik och Vita 34:s know-how bidrar till att tydligt förbättra den framtida avloppsreningen i förbundsstaten Rio de Janeiro. Under en delegationsresa har den sachsiske miljöministern Thomas Schmidt undertecknat flera avtal.

Vita 34 AG från Leipzig och Bergmann AG från Penig planerar, tillsammans med Rio Rural, en brasiliansk, världsbanksfinansierad icke-regerings-organisation för förbättring av levnadsvillkoren i landet, ett projekt som har som mål att initiera reningsverksområden. Därmed ska det i framtiden vara möjligt att driva kommunala reningsanläggningar med fjärrunderhålls- och fjärrstyrningsteknik, tidigt upptäcka tekniska problem och sedan snabbast möjligt vidta åtgärder för planmässig drift. Detta sparar inte bara värdefull tid och arbetskraft, utan är ekonomiskt fördelaktigt för de ansvariga kommunerna. Genom en korrekt och professionell drift av anläggningarna sparas dyrbara driftskostnader. Stillestånd och reparationer kan undvikas i möjligaste mån. Dessutom kan en enda avloppsexpert samtidigt övervaka och driva flera anläggningar effektivt när denna teknik används. Jordbruksministern i den brasilianska delstaten Rio de Janeiro och Rio Rurals ordförande, dr. Christino Áurero da Silva och miljöminister Thomas Schmidt har undertecknat ett så kallat ”Letter of intent” som innebär stöd för projektet.

Vita 34 är därmed, utöver Europa, Nordamerika och Asien, även representerat på den sydamerikanska kontinenten med sitt stora know-how inom miljöteknik. För närvarande deltar VITA 34 i att utarbeta ingenjörsbiologiska åtgärder för att säkerställa effektiv minskning av markförstöring på betesmarker i Brasilien. För detta möjliga projekt, som är tänkt att löpa över tre år, ansvarar Vita 34 för den omfångsrika projektledningen och förarbetena till det tekniska utförandet. Bergmann AG ska leverera styr- och reglertekniken och har ansvar för fackpersonalens utbildning.

Lars Bergmann, VD för Bergmann AG: ”Under rapporteringen från de olympiska spelen fick världen upp ögonen för de utmaningar landet står inför, bland annat när det gäller vatten- och avloppsrening.”

Dr. André Gerth, VD för Vita 34 AG, säger: ”Inom ramen för projektet ska nödvändiga verktyg, fjärrunderhålls- och fjärrverksteknik och kommunala driftsmetoder inom målområdet demonstreras och införas. Projektet är avsett att ge en signifikant förbättring av den permanenta och ekonomiska driften av kommunala reningsanläggningar i Rio de Janeiro och inte minst bidra till att öka Vita 34:s försäljningsintäkter i utlandet.”

Målet är att tillsammans med den brasilianska partnern utarbeta hållbara lösningskoncept, som kan förbättra ortens situation på lång sikt. Därmed skapas en möjlighet till ny avsättningsmarknad för sachsiska produkter och tjänster. ”Det avtal som nu ingåtts visar återigen hur väl miljöteknik från Sachsen kan mäta sig med den bästa på världsmarknaden” säger miljöminister Schmidt. ”Sachsen stod inför ett kvarts sekels enorma miljöproblem. De erfarenheter som våra sachsiska företag samlat på sig vid lösningen av dessa, skapar idag en stor exportframgång. Det ger och säkerställer arbeten i Sachsen – det gläder jag mig mycket åt.”

Med det planerade projektet kan Vita 34 AG ytterligare stärka sitt verksamhetsområde för vatten, förorenade områden och miljö, BioPlanta, och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt för hela företaget.

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med huvudkontor i Leipzig är den största och mest erfarna stamcellsbanken i Norden och den tyskspråkiga världen. Företaget, som grundades 1997, är specialiserat på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad och på medicinsk användning, liksom på framställning av stamcellstransplantat från navelsträngsblod. För närvarande förvaras navelsträngsblod och -vävnad från cirka 145 000 barn hos Vita 34. Högkvalitativt beredda stamcellsdepositioner i Vita 34:s egna kryolager har redan använts för medicinsk behandling 30 gånger, vilket bekräftar den höga kvalitén på stamcellspreparaten.

Sedan fusionen mellan Vita 34 AG och PioPlanta GmbH år 2012 är BioPlanta ett verksamhetsområde inom Vita 34 AG från Leipzig inom vatten, avlopp och miljö och förenar beprövad växtbioteknik med ingenjörstjänster på högsta nivå. BioPlanta utnyttjar biologins potential och utvecklar förfaranden för rening av vatten, mark och slam.

 

Bildmaterial

Dr. André Gerth (VD för Vita 34 AG) har tillsammans med Nelson Teixeira (chef för Rio Rural), Lars Bergmann (VD för Bergmann AG) och Sachsens minister Thomas Schmidt (v.l.n.r.) undertecknat ett avtal för ett miljöteknikprojekt för förbättring av avloppshanteringen i Brasilien.