Pressmeddelandet fra

Vita 34 vinner innovationspriset TOP 100

Vita 34 får utmärkelse som Top-innovator bland tyska medelstora företag

För 23:e gången utses denna fredag de mest innovativa företagen bland tyska medelstora företag, TOP 100. Vita 34 AG finns för första gången i denna innovationselit och kan ta emot priset som Top-Innovatör ur händerna på mentorn i innovationstävlingen, Ranga Yogeshwar. Innan dess hade bioteknikföretaget från Leipzig genomgått en krävande, vetenskaplig urvalsprocess med framgång. Inom dessa ramar undersöktes och värderades bland annat innovationsledningen och resultaten av innovationerna.

Vita 34 AG är pionjär bland privata navelsträngsblodbanker i Europa och den största stamcellsbanken i Norden och den tysktalande delen av världen. Företaget, som grundades 20, är specialiserat på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad för medicinsk användning, liksom på framställning av stamcellstransplantat från navelsträngsblod. Omkring 150 medarbetare inom laboratorium, kvalitetssäkring, drift, marknadsföring och administration ger kunderna kvalitet och säkerhet på högsta nivå. Via dotterbolag och företagspartner är företaget aktivt i nästan 30 länder världen över och samarbetar bara i Tyskland och Europa med mer än 2 000 förlossningskliniker och över 15 000 gynekologer.

Med en egen forsknings- och utvecklingsavdelning bidrar företaget, som nu belönats som Top-innovator, i väsentlig grad till medicinska framsteg inom området stamcellsforskning. Ledningen är själva involverade i innovationsprocessen och använder en stor del av sin arbetstid för detta arbete. VD:n, dr. André Gerth, säger: ”Jag ägnar mig gärna åt ämnet, eftersom strategiska innovationer inom alla Vita 34:s områden är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att växa.”

Potentialen för stamceller för regenerativ medicin är enorm, även om marknaden är kraftigt reglerad. Därför måste Vita 34 analysera nya idéer mycket noga, med avseende på genomförbarhet, vetenskaplighet och marknadspotential. För att garantera detta har Leipzig-företaget utvecklat en process i flera steg, över alla hierarkiska nivåer, som filtrerar alla nya idéer med avseende på teknisk realiserbarhet och finansierbarhet, patientnytta och därmed framgång på marknaden. Innovationsprocessen hos Vita 34 utmärks av en särskilt målinriktad och detaljerad utveckling.

Inte minst därför kan Vita 34 uppvisa ett brett produkt- och tjänsteerbjudande, vars ständiga utökning har enorm betydelse för Leipzig-företaget. Inom området navelsträngsblodbanker kan vi därför, utöver lagring för barnets egen räkning (autolog) även erbjuda produkter som kombinerar privat sparande med donation (allogen) till allmänheten. Av mycket stor vikt är erbjudandet att spara hela navelsträngen: Vita 34 är det första och hittills enda företaget i den tysktalande världen, som fått tillstånd att även spara navelsträngsvävnad, för att utvinna stamceller som utgångsmaterial för behandlingar – och har utvecklat ett världsunikt förfarande för detta.

Forskning och utveckling av nya källor för att utvinna stamceller (t.ex. tänder, hår eller fettvävnad), liksom utveckling av användningsområden inom behandling med stamceller kommer inom snar framtid att kompletera det imponerande produktsortimentet. T.ex. kan en kosmetisk ansiktskräm som innehåller stamceller från växtriket.”Vi har kravet på oss själva att varje år lansera minst en ny produkt, tjänst eller tillverkningsmetod på marknaden” säger dr. Gerth. Därför är även processinnovationer av stor vikt för Vita 34. Alla material som används för uppsamling, behandling och förvaring förbättras fortlöpande eller genom egen utveckling, som säkrare uppsamlingsset, mer motståndskraftiga kryopåsar eller temperaturkontrollerade transportbehållare. Även produktionsstegen optimeras kontinuerligt och nya framställningsförfaranden utvecklas.

Vita 34 utmärker sig genom ett flertal utåtriktade forskningsaktiviteter. För att undersöka de medicinska användningsmöjligheterna för stamceller från navelsträngsblod och utveckla nya cellprodukter, deltar företagets forskare aktivt i tillämpad stamcellsforskning och samarbetar med många ledande forskningsinstitut och universitet. Denna mångåriga erfarenhet och det know-how som förvärvats visar sig i användningspraxis – något som framför allt alla kunder till Vita 34 får nytta av. Vita 34 är den enda privata stamcellsbanken i Norden och Tyskland med sparade stamcellsdepositioner som faktiskt har använts medicinskt för eget bruk och detta understryker den höga kvaliten på de sparade stamcellspreparaten. Genom högkvalitativ bearbetning och tillförlitligt långtidssparande med högsta standarder för kvalitet och säkerhet kan stamcellsdepositionernas lämplighet för terapeutisk användning garanteras. Fram till idag har egna sparade stamcellsdepositioner redan använts 30 gånger, bland annat av patienter med blodsjukdomar, hjärnskador hos barn, neuroblastom och diabetes typ 1.

Vita 34 är sedan många år en drivkraft för innovationer på marknaden för stamcellsbanker och vill ytterligare befästa denna position, mot bakgrund av den stora potentialen för stamceller inom den regenerativa medicinen. Ledande vetenskapsmän utgår från att var sjunde människa inom den närmaste framtiden kommer att behöva behandling med stamceller någon gång under sin livstid. Målet för bioteknikföretagets arbete är att ge alla kunder tillgång till nya stamcellsprodukter och -behandlingar och genom utveckling av innovativa produkter även i framtiden fylla marknadens behov. ”Vår största sporre är att patienter bevisligen får nytta av våra produkter” säger dr. Gerth. ”Och naturligtvis  för att understryka att vi med rätta vann priset som Top-innovatörer i den tyska klassen för medelstora företag”

 

Om TOP 100

Sedan 1993 utdelar Compamedia TOP 100-utmärkelsen för särskild innovationskraft och goda innovationsresultat till mindre och medelstora företag. Den vetenskapliga ledningen ligger sedan 2002 hos professor Nikoalus Franke från Institut für Entrepreneurship und Innovation vid vetenskapsuniversitetet i Wien. I årets tävling har mer än 4 000 företag intresserat sig och utvärderats med avseende på ”innovationsfrämjande ledning”, ”innovationsklimat”, ”innovativa processer och organisation”, ”innovationsmarknadsföring” och ”framgångsrika innovationer”. De utvalda företagen är föregångare inom respektive bransch. Det visar utvärderingens siffror: bland företagen är 97 nationella marknadsledare och 32 världsmarknadsledare. Mentorn för TOP 100, vetenskapsjournalisten och TV-moderatorn Ranga Yogeshwar, är imponerad av företagens kvalitet och hoppas på en signaleffekt: ”det sätt nya idéer genereras av TOP 100 och de produkter och tjänster de utvecklar är anmärkningsvärda i ordets verkliga betydelse. Jag är glad åt att denna utmärkelse synliggör dessa kvaliteter.”

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med huvudkontor i Leipzig är den största och mest erfarna stamcellsbanken i Norden och den tyskspråkiga världen. Företaget, som grundades 1997, är specialiserat på förvaring av stamceller från navelsträngsblod och -vävnad och på framställning av stamcellstransplantat från navelsträngsblod. För närvarande förvaras navelsträngsblod och -vävnad från cirka 145 000 barn. Med redan 30 användningar har Vita 34 kunnat bekräfta den höga kvalitén på de sparade stamcellsproven.

 

Bilder

presse-vita34-top-100-award

Dr. Heike Opitz (Business Development Vita 34) och ‎dr. André Gerth (VD Vita 34) tar emot TOP100-utmärkelsen ur händerna på Rangar Yogeshwar (mentor för innovationstävlingen TOP 100).