Vita 34 Förlossningspaket

Vita 34 Förlossningspaket

Innan du föder behöver du ett förlossningspaket för uppsamling av ditt barns stamceller

Förlossningspaketet innehåller allt som vår personal behöver för att uppsamla och transportera stamcellerna. Innan du beställer måste du besluta dig för om du önskar uppsamla stamceller från navelsträngsblodet eller från både navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden.

I navelsträngsblodet finns två typer av stamceller; de blodbildande stamcellerna (även kallade hematopoetiska stamceller) som kan utvecklas till alla slags blodceller och de så kallade mesenkymala stamcellerna, som kan utvecklas till ett flertal olika specialiserade celltyper som tex hjärtceller, benceller, nervceller och blodkärlsceller. De mesenkymala stamcellerna finns i särskild hög koncentration i navelsträngen och därför kan ni ta tillvara en ännu större mängd stamceller genom att spara stamceller från själva navelsträngen – också kallad cord tissue.

 

Pris: 1100 SEK

 

Priset inkluderar leverans av förlossningspaketet samt uppsamling och transport till laboratorium.