Särskilda villkor

Vita 34: särskilda villkor och rabatter

Om du redan har ett stamcellssparande till ett eller flera barn barn och gärna vill spara för fler, erbjuder vi dig syskonrabatt. Om ni väntar tvillingar, erbjuder vi tvillingrabatt. Hos Vita 34 får trogna kunder, föräldrar som väntar flerbörd och föräldrar till sjuka barn särskilda villkor. Vi vill gärna hjälpa dig.

Översikt över alla särskilda villkor och rabatter.

Väntar du barn igen?

Du känner redan till potentialen i navelsträngsblod och navelsträngsvävnad och har sparat stamceller från ett eller flera barn hos Vita 34. Vi värdesätter din lojalitet och erbjuder dig syskonrabatt.

För andra barnet SEK 1.600
För tredje barnet SEK 3.200

Särskilda villkor vid tvillingar eller flerbarnsbörd

Stamcellssparande ska vara möjligt för alla barn. Därför hjälper vi alla som väntar tvillingar och trillingar.

 

För andra barnet 50 % prisnedsättning
Tredje barnet kostnadsfritt

Vita 34:s syskoninitiativ

Ett allvarligt sjukt barn kan ibland få behov av en stamcellsbehandling, men långt i från alla har sparat deras barns stamceller. Lyckligtvis kan navelsträngsstamceller från ett syskon, ofta vara med och hjälpa det sjuka barnet. Därför har vi sedan år 2002, det sk. ”syskoninitiativet”.

Om er familj har ett sjukt barn och väntar ett syskon, förvarar vi navelsträngsblodet från den nyfödda kostnadsfritt i fem år. Förhoppningsvis kan vi tillsammans vara med och hjälpa ert sjuka barn.