Spara navelsträngsblod med VitaPlus

Stamceller från navelsträngen kan bara uppsamlas vid förlossningen

Fler och fler föräldrar sparar stamceller från deras barns navelsträngsblod. Stamcellerna kan endast uppsamlas vid förlossningen och det är enkelt och smärtfritt för både mamma och barn. Med ett långtidssparande kan stamceller förvaras i årtionden. Det är viktigt att du som förälder sätter dig in i våra produkter och tar ett aktivt beslut, i god tid före förlossningen. Du kan välja ett långtidssparande med VitaPlus20, VitaPlus25 eller VitaPlus50. När perioden går ut, kan sparandet självklart förlängas.

Våra tjänster

 • Rådgivning

  • Detaljerad genomgång av din medicinska anamnes
  • Bedömning av våra läkare

  Den noggranna registreringen och bedömningen av familjens sjukdomshistorik är lagstadgad och ökar säkerheten för ditt barn vid eventuell användning av navelsträngsstamcellerna. Med hjälp av anamnes-frågeformulär och utlåtanden i sjukdoms journalen konstaterar våra läkare om navelsträngsstamcellerna i medicinskt hänseende kan uppsamlas och senare användas.  

 • Uppsamling och transport av navelsträngsblod

  • Tillgång till en barnmorska dygnet runt
  • Uppsamling av navelsträngsblodet av Vita 34-s specialistutbildade personal
  • Temperatur skyddat paket som transporteras med kurir

  Förlossningspaketet skickas till dig i god tid före förlossningen. Paketet innehåller all nödvändigt material för att uppsamla ditt barns stamceller och säkerställer optimal kvalitet på det uppsamlade provet. När navelsträngen klippts av uppsamlar vår personal navelsträngsblodet och transporterar det till vårt laboratorium i Leipzig, Tyskland. Det är möjligt att spara stamceller från navelsträngen 365 dagar om året, dygnet runt.

 • Förberedelse och förvaring

  • Förbereds i Vita 34-laboratoriet
  • Datastyrd kryokonservering och obegränsad förvaringsplats i rostfria ståltankar, som är oberoende av ström
  • Försäkring genom HDI Global SE

  I laboratoriet iordningsställs navelsträngsblodet enligt internationella standarder för att få hög kvalitet på provet innan en eventuell användning. Blodet fryses in i minst 6 portioner (en primär del och fem referensprover). Om blodmängden är mycket stor sparas det i flera påsar utan extra kostnad. Du kommer att motta ett certifikat, som bevis på den framgångsrika förvaringen. Det permanenta långtidssparandet sker i strömoberoende förvaringstankar vid cirka -180 grader Celsius. De förvaras i infrysningspåsar i en särskild kassett. Stamcellsprovet är försäkrat genom HDI Global SE. Försäkringen garanterar att ditt barns stamcellsprov sparas och övervakas professionellt till barnets 50:e levnadsår i händelse av konkurs. Denna typ av försäkring är unik!

  • Kvalitetsundersökningar enligt interna och lagpliktiga krav
  • Information om resultat

  Sparande och användning av stamceller från navelsträngsblod är godkänt av det tyska hälsodepartementet. Navelsträngsblodet undersöks noga enligt de föreskrivna kvalitetskriterierna. Resultaten säkerställer att stamcellsprovet kan användas vid tillfälle av sjukdom. Kvalitetskontrollerna tar flera veckor och omfattar följande relevanta test:

  • Antal celler med kärna
  • Blodgruppstyp
  • Sterilkontroll
  • Infektionsmarkörer (HIV 1-RNA, Hepatit C-RNA, Hepatit B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antikroppar
  • Hepatit Bs-antigen, Hepatit Bc-antikroppar, Hepatit C-antikroppar
  • Andra test på indikation

  Vita 34 skickar resultaten av undersökningarna till dig och står alltid till förfogande för frågor.

Spara ditt barns stamceller, enkelt och tryggt hos Vita 34