Spara navelsträngsblod med VitaPlus50

Spara stamceller från navelsträngsblod i 50 år

Fler och fler föräldrar sparar stamceller från deras barns navelsträngsblod. Stamcellerna uppsamlas vid förlossningen på ett enkelt och helt smärtfritt sätt och kan sedan sparas i årtionden. Med VitaPlus50 sparar du ditt barns egna, unga stamceller i 50 år. När perioden går ut, kan sparandet självklart förlängas.

Våra tjänster

 • Rådgivning

  • Detaljerad genomgång av din medicinska anamnes
  • Bedömning av våra läkare

  Den noggranna registreringen och bedömningen av familjens sjukdomshistorik är lagstadgad och ökar säkerheten för ditt barn vid eventuell användning av navelsträngsstamcellerna. Med hjälp av anamnes-frågeformulär och utlåtanden i sjukdoms journalen konstaterar våra läkare om navelsträngsstamcellerna i medicinskt hänseende kan uppsamlas och senare användas.  

 • Uppsamling och transport av navelsträngsblod

  • Uppsamling av navelsträngsblod, inklusive tillgång till en barnmorska dygnet runt
  • Vita 34 har specialistutbildad personal som utför uppsamlingar
  • Temperatur skyddat paket som transporteras med kurir

  Förlossningspaketet skickas till dig i god tid före förlossningen. Paketet innehåller all nödvändigt material för att uppsamla ditt barns stamceller och säkerställer optimal kvalitet på det uppsamlade provet. När barnet har avnavlats uppsamlar vår personal navelsträngsblodet och transporterar det till vårt laboratorium i Leipzig, Tyskland. Det är möjligt att spara stamceller från navelsträngen 365 dagar om året, dygnet runt.

 • Förberedelse och förvaring

  • Förbereds i Vita 34-laboratoriet
  • Datastyrd kryokonservering och obegränsad förvaringsplats i rostfria ståltankar, som är oberoende av ström
  • Försäkring genom HDI Global SE

  I laboratoriet iordningsställs navelsträngsblodet enligt internationella standarder, så att det är en hög kvalitet på provet före en eventuell användning. Blodet fryses in i minst 6 portioner (en primär del och fem referensprover). Om blodmängden är mycket stor sparas det i fler påsar utan extra kostnad. Du kommer motta ett certifikat, som bevis på den framgångsrika förvaringen. Den permanenta långtidsförvaringen sker i strömoberoende kyltankar vid cirka -180 grader Celsius. De förvaras i speciella infrysningspåsar i en kassett. Stamcellsprovet är försäkrat genom HDI Global SE, som garanterar i händelse av konkurs, de finansiella resurserna, så att ditt barns stamcellsprov sparas och övervakas professionellt till barnets 50: e levnadsår. Denna typ av försäkring är unik!

  • Kvalitetsundersökningar enligt interna och lagpliktiga krav
  • Information och diskussion av resultat

  Sparande och användning av stamceller från navelsträngsblod är godkänt av det tyska hälsodepartementet. Navelsträngsblodet undersöks noga enligt de föreskrivna kvalitetskriterierna. Resultaten säkerställer att stamcellsprovet kan användas vid tillfälle av sjukdom. Kvalitetskontrollerna tar flera veckor och omfattar följande relevanta test:

  • Antal celler med kärna
  • Blodgruppstyp
  • Sterilkontroll
  • Infektionsmarkörer (HIV 1-RNA, Hepatit C-RNA, Hepatit B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antikroppar
  • Hepatit Bs-antigen, Hepatit Bc-antikroppar, Hepatit C-antikroppar
  • Andra test på indikation

  Vita 34 skickar resultaten av undersökningarna till dig och står alltid till förfogande för frågor.

Spara ditt barns stamceller, enkelt och tryggt hos Vita 34.