Spara navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med VitaPlusCordTissue25

Ditt dubbla stamcellssparande i 25 år

Den som skaffar sig omfattande information kastar inte bort stamcellerna från navelsträngsblod eller navelsträngsvävnad. Unik i tysktalande länder erbjuder Vita 34 sedan 2013 kryokonservering av navelsträngsvävnad, som får allt större betydelse inom den regenerativa medicinen. Utnyttja möjligheten att ge dina barn möjlighet till hälsa med VitaPlusCordTissue. Med VitaPlusCordTissue25 säkrar du egna, unga stamceller åt ditt barn i 25 år, samtidigt med attraktiva villkor för sparande från och med det 26:e levnadsåret.

Insamlande av navelsträngsblod är möjligt nästan överallt, säkring av navelsträngsvävnad kan göras vid många tyska kliniker. Vi kontrollerar gärna om din favoritklinik kan spara navelsträngsvävnad. Ring oss gratis på 040 15 22 22 eller skriv till oss på: info@vita34.se.

Våra tjänster

 • Rådgivning

  • Detaljerad genomgång av din medicinska anamnes
  • Bedömning av våra läkare

  Den noggranna registreringen och bedömningen av familjens sjukdomshistorik är lagstadgad och ökar säkerheten för ditt barn vid eventuell användning av navelsträngsstamcellerna. Med hjälp av anamnes-frågeformulär och utlåtanden i sjukdoms journalen konstaterar våra läkare om navelsträngsstamcellerna i medicinskt hänseende kan uppsamlas och senare användas.  

 • Uppsamling och transport av navelsträngsblod och navelsträng

  • Uppsamling av navelsträngsblod, inklusive tillgång till en barnmorska dygnet runt
  • Vita 34 har specialistutbildad personal som utför uppsamlingar
  • Temperatur skyddat paket som transporteras med kurir

  Förlossningspaketet skickas till dig i god tid före förlossningen. Paketet innehåller all nödvändigt material för att uppsamla ditt barns stamceller och säkerställer optimal kvalitet på det uppsamlade provet. När barnet har avnavlats uppsamlar vår personal navelsträngsblodet och -vävnaden och transporterar det till vårt laboratorium i Leipzig, Tyskland. Det är möjligt att spara stamceller från navelsträngen 365 dagar om året, dygnet runt.

 • Förberedelse och förvaring

  • Förbereds i Vita 34-laboratoriet
  • Datastyrd kryokonservering och obegränsad förvaringsplats i rostfria ståltankar, som är oberoende av ström
  • Försäkring genom HDI Global SE

  I laboratoriet iordningsställs navelsträngsblodet enligt internationella standarder, så att det är en hög kvalitet på provet före en eventuell användning. Blodet fryses in i minst 6 portioner (en primär del och fem referensprover). Om blodmängden är mycket stor sparas det i fler påsar utan extra kostnad. Navelsträngen rengörs och desinficeras från bakterier före den fryses ner i speciella fryspåsar till cirka -180 grader Celsius.

  Du kommer motta ett certifikat, som bevis på den framgångsrika förvaringen. Den permanenta långtidsförvaringen sker i strömoberoende kyltankar vid cirka -180 grader Celsius. De förvaras i speciella infrysningspåsar i en kassett. Stamcellsprovet är försäkrat genom HDI Global SE, som garanterar i händelse av konkurs, de finansiella resurserna, så att ditt barns stamcellsprov sparas och övervakas professionellt till barnets 50: e levnadsår. Denna typ av försäkring är unik!

  • Kvalitetsundersökningar enligt interna och lagpliktiga krav
  • Information och diskussion av resultat

  Sparande och användning av stamceller från navelsträngen är godkänt av det tyska hälsodepartementet. Navelsträngsblodet undersöks noga enligt de föreskrivna kvalitetskriterierna. Resultaten säkerställer att stamcellsprovet kan användas vid tillfälle av sjukdom. Kvalitetskontrollerna tar flera veckor och omfattar följande relevanta test:

  • Antal celler med kärna
  • Blodgruppstyp
  • Sterilkontroll
  • Infektionsmarkörer (HIV 1-RNA, Hepatit C-RNA, Hepatit B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antikroppar
  • Hepatit Bs-antigen, Hepatit Bc-antikroppar, Hepatit C-antikroppar
  • Andra test på indikation

  Vita 34 skickar resultaten av undersökningarna till dig och står alltid till förfogande för frågor.

Spara ditt barns stamceller, enkelt och tryggt hos Vita 34.