Innovativ medicin baserad på stamceller”

Användning av stamceller

Lyckad stamcellsbehandling är inte längre science fiction

Stamceller från navelsträngen är speciella. De har redan använts till mer än 30.000 medicinska behandlingar och har en stor potential att revolutionera framtidens behandlingar. Världen över pågår kliniska studier som visar stamcellernas lämplighet för regeneration av skadad vävnad efter olycksfall, vid degenerativa sjukdomar som exempelvis diskbråck, eller vid behandling av cancer.

 

Stamcellsbehandling är ett hopp för många patienter och ett viktigt behandlingsalternativ

 

Vita 34 deltar aktivt i denna utveckling. Vi har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning och har ett europeiskt samarbete mellan ledande universitet och forskningsinstitutioner inom både grundforskning och tillämpad forskning. Denna kunskap kommer också Vita 34:s kunder tillgodo: Den växande kunskapen om stamcellsforskning gör ditt barns stamcellsdeposition mer värdefull, för varje dag som går.

Cirkeldiagram över stamcellers användningsområden

 

Stamceller är sedan länge etablerade inom cancerbehandling

I mer än 55 år har stamceller används för behandling av svåra sjukdomar. Framför allt används stamceller vid cancer, där högdosbehandling med cellgifter är nödvändig. Före en högdosbehandling med cellgifter tar man ut den cancersjuka patientens egna stamceller från benmärgen eller det perifera blodomloppet, som sparas och sedan återförs igen efter behandlingen. Detta minimerar biverkningar av den aggressiva cellgiftbehandlingen och stödjer regenerationen av de förstörda cellerna.

Användning av stamceller inom den moderna medicinen

Utöver cancer insjuknar mer än 100 000 människor varje år i folksjukdomar som  hjärtinfarkt, stroke, artros, diabetes och demens, som är en neurodegenerativ sjukdom. Den livslånga behandlingen för med sig enorma kostnader för sjukvården. För behandling av dessa sjukdomar erbjuder stamcellsbehandling en enorm potential. Experter räknar med att var sjunde människa i åldern upp till 70 år i framtiden kommer att behöva behandling med stamceller för att  regenerera sjuka eller åldrade celler och vävnad.

 

Stamceller som sparas hos Vita 34 används

För transplantation av stamceller krävs enorm kunskap och stor erfarenhet. Stamcellsdepoter som sparats hos vita 34 har har redan använts 30 gånger. De har använts för behandling av cancer (leukemi och neuroblastom), vid blodbildningsstörningar (aplastisk anemi eller beta-sickelcellsanemi), vid immundefekter (SCID eller Wiskott-Aldrich-syndrom), vid hjärnskador hos små barn och barn-typ-1-diabetes. Världen över pågår många kliniska studier som gäller användning av stamceller för regeneration av skadad vävnad, efter olyckor och vid behandling av cancer. Om man ser till användning i kliniska behandlingar och studier, är Vita 34 den mest erfarna privata stamcellsbanken i Europa.

”Vi är övertygade om att stamcellsforskningen även i fortsättningen kommer att göra stora framsteg och att helt nya möjligheter kommer att skapas för att behandla även de stora folk- eller ålderssjukdomarna.”

Dr. Andrè Gerth (Adm. Dir.)

 

 

Användningsmöjligheterna för stamceller växer

Forskare förväntar sig ännu fler banbrytande upptäckter och utveckling inom stamcellsterapin under de närmaste åren.

Stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad har redan visat positiva resultat i kliniska studier

 

Stamceller används redan framgångsrikt vid:

 • Blodbildningsstörningar
  • Leukemi med akut och kroniskt förlopp (AML/ALL eller CML/CLL)
  • Myelodysplastiskt syndrom
  • Lymfom (Hodgkin-lymfom, Non-Hodgkin-lymfom)
  • Aplastisk anemi
  • Sickelcellsanemi
  • Beta-talassemi
 • Immundefekter
  • SCID
  • Whiskott-Aldrich-syndrom
 • Ämnesomsättningssjukdomar
  • Mukopolysackaridos
 • Cancer
  • Multipelt myelom
  • Neuroblastom

 

I kliniska studier och försök har stamcellstransplantation genomförts vid följande indikationer:

 • Autoimmuna sjukdomar
  • Diabetes mellitus Typ 1
  • Rheumatoid Artrit
  • Lupus
  • Crohns sjukdom
 • Transplantat-mot-värdreaktion (GvHD = Graft-versus-host Disease)
 • Hjärnskador
  • Demens, särskilt Alzheimer
  • Stroke
  • Hjärnskador efter olycksfall och cancer
  • Hjärnskador hos små barn (CP (cerebral pares))
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Hjärtinfarkt
 • MS (multipel skleros)
 • Amyotrof lateralskleros
 • Autism
 • Hörselnedsättning
 • HIV
 • Skrumplever (levercirros)
 • Epidermolysis bullosa