… värdefullt med en stor potential”

Stamceller från navelsträngen

Navelsträngsstamceller - unga, opåverkade och multipotenta

Från att ha varit en enda cell, utvecklar sig den befruktade äggcellen till en hel människa bestående av mer än 200 olika celltyper. När vi blir äldre, blir våra celler också äldre och kan då ta skada av sjukdomar och miljöpåverkan. Därför är det fantastiskt att vi kan uppsamla stamceller vid förlossningen och spara dem för framtiden, med hjälp av flytande kväve, sk kryokonservering. Där åldras de inte längre och är skonade från negativ miljöpåverkan och sjukdomar.

 

Stamceller från navelsträngen

Stamcellerna som utvecklas under den sista tredjedelen av graviditeten, förs med blodflödet till benmärgen. Denna sista vandring är också anledningen till att det finns så många stamceller i det ofödda barnets blodomlopp. Därför hittar du också miljontals stamceller i navelsträngen. Efter barnet är fött, är det lätt och smärtfritt att uppsamla dem. Tack vare navelsträngsstamcellernas utvecklingspotential kan de utvecklas till ett flertal olika celltyper. Från de olika slags stamceller som finns i navelsträngen, utvecklas till exempel alla nya blodceller, kroppens immunsystem och annan organvävnad.

 

Fördelar med stamceller från navelsträngen

  • Det är säkert och smärtfritt att uppsamla dem för både mamma och barn.
  • De är unga, oskadade och opåverkade.
  • De är kan utveckla sig till olika typer av celler.
  • Användningspotentialen är stor – särskilt för att odla och regenerera skadad vävnad.
stammzellen-aus-der-nabelschnur

Kom ihåg: Navelsträngsblod och navelsträngsvävnad kan bara uppsamlas direkt efter förlossningen. Ta ställning till om ni vill spara ert kommande barns stamceller och beställ Vita 34:s förlossningspaket i god tid före förlossningen.

 

Vita 34 är inte bara störst i Norden, utan också de första med tillåtelse att uppsamla stamceller från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Vi kan spara stamceller för framtiden, om ditt barn eventuell senare får behov av en terapeutisk behandling.

 

Stamceller är allt för bra för att kastas i soporna

Navelsträngen är i regel upp till 60 centimeter lång och är en unik reservoar för stamceller. Ändå kastas den ofta bort tillsammans med moderkakan. Experter uppskattar att upp till 95 procent av alla navelsträngar innehållande navelsträngsblod kastas bort. Om navelsträngsblod och navelsträngsvävnad en gång har sparats, finns din stamcellsdepositionen alltid till förfogande under hela livet.

.

Jämförelse mellan stamcellskällorNavelsträngens stamcellerVuxna stamcellerEmbryonala stamceller
Kapacitet, kan differentiera till olika celltyperJaJaJa
Hög spridningskapacitetJaNejJa
Låg risk för tumörbildningJaJaNej
Låg risk för viruskontaminationJaNejJa
Kapacitet för autolog transplantationJaJaNej
Dokumenterad behandling på patienterJaJaNej
Uppställning av kapaciteten för olika typer av stamceller